Spotkanie z leśnikiem

21.11.2022r. w ramach edukacji przyrodniczej odbyło się spotkanie z leśnikami w klasach 4A, 4B, 4E i 5A. Zajęcia poprowadzili pracownicy Nadleśnictwa Kudypy – p. Dominika Rutkowska i p. Paweł Wyrzykowski.

Dzieci miały okazję porozmawiać na temat funkcji lasu w przyrodzie i gospodarce człowieka, poznać żyjące w lesie organizmy. Dowiedzieli się jak rośnie las, co dzieje się z drewnem po jego wycince (od nasiona do krzesła). Goście opowiedzieli o pracy leśników w opiece nad lasem. Uczniowie mogli dokonać pomiarów własnego ciała, tak jak pracownicy lasów mierzą drzewa przeznaczone do wycinki. Każdy z uczestników spotkania otrzymał pamiątkowy emblemat z wizerunkiem dzika wykonanym na kawałku brzozy.

Następne spotkanie odbędzie się 28.11.2022r. w którym będą uczestniczyć uczniowie z klas: 4C, 4D, 4F i 4G.

Marzenna Markowicz – Bembenek