Sprzedaż obiadów na grudzień 2022r.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

OPŁATY ZA OBIADY
cena za obiad: 6,00 zł

Obiady za m-c grudzień 2022r.
Pełen obiad – 16ob. x 6,00zł =96 zł


Termin wpłat- 21.11– 29.11.2022r (29.11.2022r. –ostatni dzień, w którym powinna być już zaksięgowana wpłata na koncie szkoły)


W tytule należy podać:
– miesiąc i rok, na który są wykupione obiady, nazwisko i imię dziecka, klasa, do której uczęszcza dziecko ,zaznaczenie wyboru obiadu(wegetariański)
Np. : obiady za grudzień 2022r., Kowalski Jan, kl. 4 C.”

UWAGA! Wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane!!!

W przypadku zakupu obiadów za niepełny miesiąc w tytule przelewu proszę wpisać dni w których dziecko będzie spożywało posiłki

Nieobecność ucznia musi być zgłoszona u intendenta osobiście, telefonicznie (wew.20) lub pisemnie mailowo sekretariat@sp33.olsztyn.eu najpóźniej do godz. 8:00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia.

Odpisy za obiady będą robione wyłącznie za co najmniej dwa dni nieobecności dziecka na obiadach.

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto.

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa Nr 33

Nr konta
67 1020 3541 0000 5402 0291 5569