Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania klas IV

25 listopada 2022 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie odbył się Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania klas IV w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025. Organizatorami konkursu były Szkoła Podstawowa nr 33 w Olsztynie i Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie.

Do konkursu przystąpiło 19 reprezentantów olsztyńskich szkół podstawowych, tj. SP2, SP6, SP14, SP15, SP19, SP30, SP33,  którzy bardzo pięknie przeczytali indywidualnie wybrany i przygotowany przez siebie fragment książki pochodzący z literatury fantasy.

Zaproszenie do komisji konkursowej przyjęły: pani Maria Wiśniewska (wicedyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie), pani Jolanta Sakowska (nauczyciel bibliotekarz Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie) oraz pani Magda Przeździecka (bibliotekarz filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie) – jako przewodnicząca komisji.

Ze względu na bardzo wysoki poziom uczestników, jury zdecydowało o przyznaniu trzech miejsc oraz siedmiu wyróżnień.

I miejsce    Lena Reich (SP30)

II miejsce   Amelia Urbanowicz (SP6)

III miejsce    Magdalena Matys (SP6)

Wyróżnienie:

Letycja Majdańska (SP2)

Natalia Czartowska (SP6)

Hanna Suświłło (SP14)

Zoja Winiarz (SP14)

Michał Wąsik (SP15)

Hanna Masałecka (SP30)

Maria Mostek (SP33)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i nagrodzonym.

Nauczycielom bibliotekarzom i polonistom dziękujemy za przygotowanie uczniów, zaś członkom komisji konkursowej za owocną i odpowiedzialną pracę.

Organizatorzy:

                                                                                   Agnieszka Michałowska

                                                                                               Elżbieta Skibicka