Jeziołowicza 2

Koła i zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

okres II

Lp. Nazwisko i imię Dzień tygodnia, godzina, klasa
ZDW 1 ZDW 2 ZRU Koło
1. Beczak-Janukowicz Monika Środa

16.00 – 16.45

s.102

2. Berrgrün Regina Poniedziałek

13.15 – 14.00

s.115

6C

Poniedziałek

14.10 – 14.55 8B

15:05-15:50 8A

s.115

czwartek

15:05-15:50

s.115

8 B

3. Buczyłko Nina czwartek

13:15-14:00

s.14

5 F

piątek

14:10-14:55

s.14

5 B, 5D

4. Burdzyńska Marta

 

Środa 14.10-14.55

S.113

5C, 6F, 8B

  Środa 13.15-14.00

S.115

6C

Pomoc w pracy domowej

Piątek 13.15-14.00

6F

5. Drozd Dorota Czwartek

7.30-8.15

Koło biologiczne kl.5 i 6

s.204

„Spójrz inaczej”

Wtorek

14.00 – 14.45

kl.5

piątek

7.30 – 8.15

kl. 4

6. Firek Beata Miłośników Turystyki

Soboty wg PTTK

7. Gawenda Małgorzata PPPzdw z matematyki dla klas 4 i 5

Poniedziałek

7.30-8.15 sala nr 13

PPPzdw z matematyki klasa 6B

Czwartek 7.30-8.15

sala nr 13

8. Gieczewska Małgorzata Zajęcia rozwijające wiedzę religijną

Czwartek sala 106 15:05-15:50

9. Gładkowski Krzysztof BRD kl.4

Czwartek

s.22

10. Górska Anna „Spójrz inaczej”

Wtorek

14.00 – 14.45

kl.5

piątek

7.30 – 8.15

kl. 4

11. Janicki Michał Zespół muzyczny

Środa

7.30 – 8.18

12. Jóźwiak Teresa Klub Gier Multimedialnych

poniedziałek

1400   1445

13. Kaczmarczyk Jadwiga wtorek

7.30 – 8.15

4A_PPPzdw

środa

14.10 – 14.55

6D_PPPzdw

poniedziałek

14.10 – 14.55

5E_5G_Zdw

poniedziałek

15.05 – 15.50

8B_Przyg_do_egz.

14. Karaś Marta Koło Pierwszej Pomocy

Czwartek

15.05-15.50

s.202

15. Klamra Tomasz Piłka nożna klasy IV-V środa

17.00-18.30

16. Kotańska Justyna Poniedziałek

5A

15:00-15:45 s.108

Wtorek

5F, 6F, 6E

7:30-8:15 s.16

17. Kowalewicz Małgorzata ZDW kl. 5a, 5f

Poniedziałek 15:05 – 15:50 sala 24

ZRU kl. 6a,6b

Poniedziałek 14:10 – 14:55 sala 24

18. Kozłowski Kamil Piłka nożna

Piątek

1405 – 1530

19. Kraszewska – Szmidt Izabela Poniedziałek 7.30

Kl. 4A, B

Środa 7.30

Kl. 5A

20. Kryłowski Norbert Zajęcia rozwijające   i pogłębiające wiedzę religijną

środa s. 106

14:10-14:55

21. Kurpis Dariusz Piłka siatkowa kl.4

Środa

15.00 – 16.00

22. Lachowski Rafał Koszykówka

Czwartek

1505 – 1550

23. Lasota Ewa Czwartek

730   815

6A, 6C

s.108

Czwartek

1410   1455

6A, 6C

s.16

24. Legowicz Krzysztof Środa

15.00-15.45

5C, 5G

sala 1

Ćzwartek

14.10-14.55

5E

sala 1

Koło teatralne

Wtorek

14.10 – 16.10

Piątek

14.10 – 16.10

szatnia

Telewizja Stopklatka

Czwartek

14.00 -15.30

studio

25. Łaszczych Izabela Koszykówka z elementami lekkoatletyki

wtorek

15.00 – 16.00

26. Małachowska-Pardo Danuta Poniedziałek i środa 15.00-17.00

piłka siatkowa dz

czwartek

15.00-16.00

piłka siatkowa ch

16.00-17.00 zajęcia sportowe dla uczniów

z klas 1-3

27. Markowicz-Bembenek Marzenna ZDW –  5F, 5G

wtorek 730

ZRU – 5E

czwartek 730

Koło filmowe „Stopklatka” 6F, 6A

środa 730

28. Michałowska Agnieszka Klub gier multimedialnych i planszowych

wtorek, środa

14.00-15.00

 

Origami

Piątek 11.55-12.15

29. Mieszczyńska Joanna

 

Poniedziałek

14.10-14.55

4B, 5B,5D,5E,5F

s.208

Wtorek

14.10-14.55

ZRU 4B, 5B,5D,5E,5F

s.208

Piątek

8.25 – 9.10

lub

14.10-14.55

4B

s. 208

Autorski projekt „Zakręceni Odkrywcy”

Według potrzeb

30. Morzyc Mariusz Środa

17.00-18.30

kl.6

piłka nożna

31. Niedzielska Małgorzata Wtorek

13.15-14.00

6A

s.111

Wtorek

14.10-14.55

6B

s.111

32. Niewęgłowska Małgorzata           poniedziałek

14.10-14.55

s.7

5B, 5E, 6D, 6E

czwartek

14.10-14.55

s.7

5B, 5E, 4A, 6D, 6E

33. Przeradzka Katarzyna WTOREK 15.00-16.00

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki siatkowej dla klas I-IV

WTOREK 16.00-17.30

SOS- Młodzieżowa Siatkówka

KLASA VIII DZ

34. Rojek-Szulich Joanna Pomoc w odrabianiu prac domowych 15.00 – 15.45

s.117

35. Stefanowicz Magda Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej kl.III

środa

1110-1155

s.111A

SK Wolantariatu

Wg harmonogramu akcji

36. Szafranek Dariusz Zdw z j. polskiego     w klasach 6D,6E,6F

Wtorek

14:10-14:55 s.12

Zru z j polskiego w kl. 6D i 6F

poniedziałek

13:15-14:00 s.12

Zru z j. Pol. w kl. 6E poniedziałek

14:10-14:55 s.12

Koło szachowe

Wtorek 15:05-15:50 s.12

37. Wąsowska Tetiana 6A,6B,6C

Czwartek 14:10-14:55

s.112

5A,5D,5C

Czwartek 15:05-15:55

Sala 112

SK Wolantariatu

Wg harmonogramu akcji

38. Woźniak Ewa Piątek

14.10 – 14.55

s.104

39. Małgorzata Zhvanko Wtorek

8:25-9:10

6B, 5F

sala 24

Środa

14:10-14:55

4B,5E,6A

sala 112

Wtorek

4B, 5E, 5F, 6A, 6B

7:30-8:15

sala 24

40. Kwiatkowska Lidia Poniedziałek

12.15 – 13.00

s.206

Wtorek

12.15 – 13.00

s.111

41. Neugebauer Małgorzata Czwartek

10.15 – 11.00

s.111

Koło teatralne

Środa

15.05 – 15.50

s.215

42. Wilczewska – Senetra Elżbieta Poniedziałek

12.05 – 12.50

s.111

Koło ortograficzne

Środa

11.10 – 11.55

s.111

43. Wójcik Jolanta Środa

10.15 – 11.00

s.111

Koło teatralne

Środa

15.05 – 15.50

s.215