Świetlik to ja!

Pod koniec września uczniowie klas pierwszych, uczęszczający do świetlicy szkolnej ślubowali: „Być dobrym na...
Strona 123 z 134