Klasy sportowe

Klasy sportowe o profilu piłka siatkowa

Siatkarski Ośrodek Szkolny

 partner Polski Związek Piłki Siatkowej

 

„W zdrowym ciele –zdrowy duch”  Jędrzej Śniadecki

Zgodnie z tą tezą, nasza szkoła stawia na sport i aktywność fizyczną. Daje wiele możliwości rozwijania sportowych pasji i umiejętności zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych.

Uczniowie z predyspozycjami sportowymi, którzy zainteresowani są uprawianiem sportu, mogą rozwijać swoje umiejętności i utrzymywać wysoką sprawność fizyczną dzięki nauce w klasach o profilu sportowym działających w naszej szkołach. Szkolenie w klasach sportowych planowane  jest na wszystkich poziomach kształcenia.

Głównym celem klas sportowych jest zapewnienie wszechstronnego przygotowania sprawnościowego, doskonalenie poziomu wytrenowania, organizacja systematycznej pracy wychowawczej, uwzględniającej zasady moralne, wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej, dyscypliny, wzmocnienie zdrowia oraz systematyczne uczestnictwo w zawodach sportowych.

Zajęcia z wychowania fizycznego w klasie sportowej realizowane są
w wymiarze 10 godzin tygodniowo, 4 godziny zgodnie z planem nauczania oraz
6 godzin specjalistycznych z wybranej dyscypliny sportu, czyli z piłki siatkowej.

Baza sportowa

Wszystkie lekcje wychowania fizycznego odbywają się w obiektach sportowych:  boisko zewnętrzne do piki siatkowej,  hala sportowa (z możliwością podziału na dwa sektory), dwie małe sale gimnastyczne, stoły do  tenisa stołowego, sprzęt do unihokeja. W bogato wyposażonym magazynie sportowym znajduje się  dużo piłek do różnych dyscyplin sportowych,  szarf, skakanek i innych przyborów sportowych, dzięki którym lekcje wychowania fizycznego nie są nudne.

Tak wyglądają nasze obiekty sportowe