Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33
  ul. Stramkowskiej 13,   10-689 Olsztyn.
 1. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych  Bogdan Gęsicki  tel: 505 060 404  e-mail: inspektor@i-od.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a,b,c,d,e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zadań statutowych szkoły;
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej Nr 33, będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Szkoły na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 1. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej Nr 33, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiadają wymóg ustawowy;
 1. Dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33

Edyta Balbuza-Szarota