Jedność i różnorodność organizmów

1. Sposoby odżywiania się organizmów.

2. Sposoby oddychania organizmów

3. Sposoby rozmnażania się organizmów.