Świat kręgowców

1. Klasyfikacja organizmów.

2. Porównanie bekręgowców z kręgowcami.

3. Charakterystyka kręgowców.