Plan zamówień publicznych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia plan zamówień publicznych na rok 2021.

 

Plan postępowań na 2021r.