Pomoc materialna

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że w bieżącym roku szkolnym istnieje możliwość uzyskania następujących form pomocy materialnej:

STYPENDIA SZKOLNE – termin składania wniosków do 15.09.2020  r.

  • dochód netto/osobę w rodzinie              528,- zł

ZASIŁKI SZKOLNE – zasiłek przyznawany jest dla ucznia, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji  materialnej w związku ze zdarzeniem losowym.

Wniosek o zasiłek szkolny wraz z oświadczeniem o dochodach i zaświadczeniu  o zaistniałej sytuacji ( np. akt zgonu, karta informacyjna ze szpitala itp.) składa się w  nieprzekraczalnym terminie  do 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.

Zasiłek szkolny przyznaje się bez względu na wysokość dochodu.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy sekretariatu oraz pedagodzy szkolni.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

Wniosek o stypendium szkolne 2020/2021

Wniosek o zasiłek szkolny 2020/2021

Oświadczenie o przesunięciu terminu

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o korzystaniu z MOPS

Katalog wydatków