Spotkania z rodzicami

W bieżącym roku szkolnym spotkania z rodzicami odbywać się będą w obu budynkach we wtorki zgodnie z przyjętym harmonogramem, zamieszczonym poniżej.

 

Budynek przy ul. Stramkowskiej 13:

L.P DATA FORMA KLASA GODZINA TEMAT GŁÓWNY

I okres

1.        8 września 2020 r.

(wtorek)

Spotkanie z wychowawcą, konsultacje z nauczycielami przedmiotów  Kl. I-II 16.30

17.30

Organizacja roku szkolnego 2020/2021,
w tym m.in. wybór
trójek klasowych i reprezentanta klasy do Rady Rodziców, zapoznanie
z obowiązującymi zasadami oceniania, ustalenie
z rodzicami planu działań profilaktyczno – wychowawczych
w bieżącym roku szkolnym,
2.        20 października 2020 r.

(wtorek)

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów  Kl. I-II 16.30

17.30

Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami
3.        17 listopada 2020 r.

(wtorek)

Spotkanie z wychowawcą, konsultacje z nauczycielami przedmiotów  Kl. I-II 16.30

17.30

Bieżące sprawy klasy, informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu.
4.        15 grudnia 2020 r.

(wtorek)

Spotkanie z wychowawcą i innymi
nauczycielami przedmiotów
 Kl. I-II 16.30

17.30

Poinformowanie
o przewidywanych ocenach opisowych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja
5.        26  stycznia 2021 r.

(wtorek)

Spotkanie z wychowawcą, konsultacje z nauczycielami przedmiotów  Kl. I-II 16.30

17.30

Zapoznanie rodziców
z wynikami śródrocznej klasyfikacji
za I półrocze.

II okres

1.        09 marca 2021 r.

(wtorek)

Spotkanie z wychowawcą, konsultacje
z nauczycielami przedmiotów
 Kl. I-II 16.30

17.30

Omówienie postępów uczniów w nauce i zachowaniu,
2.        13 kwietnia 2021r Spotkanie z wychowawcą, konsultacje
z nauczycielami przedmiotów
 Kl. I-II 16.30

17.30

Omówienie postępów uczniów w nauce i zachowaniu,
3.        18 maja 2021 r.

(wtorek)

Spotkanie z wychowawcą, konsultacje
z nauczycielami przedmiotów
 Kl. I-II 16.30

17.30

Poinformowanie
o przewidywanych ocenach  rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja

 

Budynek przy Jeziołowicza 2:

 L.P DATA FORMA KLASA GODZINA TEMAT GŁÓWNY

I okres

1.        8 września 2020 r.

(wtorek)

Spotkanie z wychowawcą, konsultacje z nauczycielami przedmiotów Kl. III, IV, V, VI, VII 17.00 Organizacja roku szkolnego 2020/2021, w tym m.in. wybór trójek klasowych i reprezentanta klasy do Rady Rodziców, zapoznanie z obowiązującymi zasadami oceniania, ustalenie z rodzicami planu działań profilaktyczno – wychowawczych w bieżącym roku szkolnym,
2.        20 października 2020 r.

(wtorek)

Spotkanie z wychowawcą, konsultacje z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. III, IV, V, VI, VII 17.00 Bieżące sprawy klasy, informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu
3.        17 listopada 2020 r.

(wtorek)

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów Kl. III, IV, V, VI, VII 17.00 Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami.
4.        15 grudnia 2020 r.

(wtorek)

Spotkanie z wychowawcą i innymi nauczycielami przedmiotów Kl. III, IV, V, VI, VII 17.00 Poinformowanie o przewidywanych ocenach na I półrocze z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną.
5.        26 stycznia 2021 r.

(wtorek)

Spotkanie z wychowawcą, konsultacje z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. III, IV, V, VI, VII 17.00  

Zapoznanie rodziców z wynikami śródrocznej klasyfikacji za I półrocze.

 

 

II okres

1.        09 marca 2021 r.

(wtorek)

Spotkanie z wychowawcą, konsultacje z nauczycielami przedmiotów Kl. III, IV, V, VI, VII 17.00 Bieżące sprawy klasy, informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu
2.        13 kwietnia 2021r.

(wtorek)

Konsultacje
z nauczycielami przedmiotów
Kl. III, IV, V, VI, VII 17.00 Indywidualne rozmowy rodziców
z nauczycielami
3.        18 maja 2021 r.

(wtorek)

Spotkanie z wychowawcą, konsultacje
z nauczycielami przedmiotów
Kl. III, IV, V, VI, VII 17.00 Poinformowanie
o przewidywanych ocenach  rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *