Spotkania z rodzicami

W bieżącym roku szkolnym spotkania z rodzicami odbywać się będą w obu budynkach we wtorki zgodnie z przyjętym harmonogramem, zamieszczonym poniżej.

 

Budynek przy ul. Stramkowskiej 13:

L.P DATA FORMA KLASA GODZINA TEMAT GŁÓWNY
I okres
1.        5 września

2019 r.

(czwartek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. I-II

16.30

17.30

Organizacja roku szkolnego 2019/2020,
w tym m.in. wybór
trójek klasowych i reprezentanta klasy do Rady Rodziców, zapoznanie
z obowiązującymi zasadami oceniania, ustalenie
z rodzicami planu działań profilaktyczno – wychowawczych
w bieżącym roku szkolnym,
2.        8 października

2019 r.

(wtorek)

Konsultacje
z nauczycielami przedmiotów
 

Kl. I-II

16.30

17.30

Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami
3.        5 listopada 2019 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. I-II

16.30

17.30

Bieżące sprawy klasy, informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu.
4.        10 grudnia 2019 r.

(wtorek)

 Spotkanie

z wychowawcą i innymi
nauczycielami przedmiotów

 

Kl. I-II

16.30

17.30

Poinformowanie
o przewidywanych ocenach opisowych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja
5.        7  stycznia

2020 r.

(wtorek)

Konsultacje
z nauczycielami przedmiotów
 

Kl. I-II

16.30

17.30

Zapoznanie rodziców
z wynikami śródrocznej klasyfikacji
za I półrocze.
II okres
1.        11  lutego

2020 r.

(wtorek)

Spotkanie

 z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. I-II

16.30

17.30

Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami
2.         24 marca

2020 r.

(wtorek) – Zebranie odwołane

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. I-II

16.30

17.30

Omówienie postępów uczniów w nauce

 i zachowaniu,

3.        19 maja

2020 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. I-II

16.30

17.30

Poinformowanie
o przewidywanych ocenach  rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja
4.         9 czerwca

2020 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

 

Kl. I-II

16.30

17.30

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów
i bieżących sprawach wychowawczych

 

Budynek przy Jeziołowicza 2:

L.P DATA FORMA KLASA GODZINA TEMAT GŁÓWNY
I okres
1.        5 września

2019 r.

(czwartek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

Kl. III, IV, V, VI, VIII 17.00 Organizacja roku szkolnego 2019/2020, w tym m.in. wybór trójek klasowych i reprezentanta klasy do Rady Rodziców, zapoznanie z obowiązującymi zasadami oceniania, ustalenie z rodzicami planu działań profilaktyczno – wychowawczych w bieżącym roku szkolnym,
2.        8 października

2019 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

Kl. III, IV, V, VI, VIII 17.00 Bieżące sprawy klasy, informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i zachowaniu
3.        5 listopada 2019 r.

(wtorek)

Konsultacje
z nauczycielami przedmiotów
Kl. III, IV, V, VI, VIII 17.00 Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami.
4.        10 grudnia 2019 r.

(wtorek)

 Spotkanie

z wychowawcą i innymi
nauczycielami przedmiotów

Kl. III, IV, V, VI, VIII 17.00 Poinformowanie o przewidywanych ocenach na I półrocze z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną.
5.
7 stycznia

2020 r.

(wtorek)

Konsultacje
z nauczycielami przedmiotów
 
Kl. III, IV, V, VI, VIII 17.00 Zapoznanie rodziców z wynikami śródrocznej klasyfikacji

za I półrocze.

II okres
1.        11 lutego

2020 r.

(wtorek)

Spotkanie

 z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

Kl. III, IV, V, VI, VIII 17.00 Indywidualne rozmowy rodziców z nauczycielami
2.        24 marca

2020 r.

(wtorek) – Zebranie odwołane

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

Kl. III, IV, V, VI, VIII 17.00 Omówienie postępów uczniów
w nauce
 i zachowaniu,
3.        28 kwietna 2020r. Konsultacje
z nauczycielami przedmiotów
Kl. III, IV, V, VI, VIII 17.00 Indywidualne rozmowy rodziców
z nauczycielami
4.        19 maja

2020 r.

(wtorek)

Spotkanie

z wychowawcą,

konsultacje
z nauczycielami przedmiotów

Kl. III, IV, V, VI, VIII 17.00 Poinformowanie
o przewidywanych ocenach  rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *