Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

 

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła rozpoczęła cykl działań mających na celu zdobycie certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Przed rozpoczęciem działań w szkole zostały  przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Analiza ta jest bardzo ważna i ma istotny wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów. Prezentujemy sprawozdanie z podejmowanych działań.

Działania w roku 2020/2021

Mimo pandemii i nietypowych warunków pracy kontynuujemy realizację projektu „Bezpieczna szkoła”.

 • W marcu 2021 Panie świetliczanki wprowadziły w czasie przerw ćwiczenie sportowego alfabetu. Celem przedsięwzięcia było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas przerw, dbanie o dobrą kondycję fizyczną uczniów oraz uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu miedzy lekcjami.
 • Również na świetlicy uczniowie klas młodszych prowadzili zeszyty dobrych manier i uczynków, w których opisywali swoje działania, jak pomagają najbliższym oraz kolegom. To już kolejny rok kontynuujemy w ten sposób promowanie wśród dzieci postawy empatii oraz pokazujemy jak bezpiecznie i z korzyścią można spędzać czas wolny pomagając potrzebującym.
 • W maju 2021 w SP 33 został zorganizowany Tydzień Bezpieczeństwa. Podczas zajęć lekcyjnych (biologia, przyroda, język angielski, język polski, wychowanie fizyczne i godzina wychowawcza) poznawaliśmy i omawialiśmy ciekawe i ważne zagadnienia związane z bezpieczeństwem w naszym życiu codziennym:
 1. Nauczyliśmy się jak dbać o swoje zdrowie podczas pandemii i pracy zdalnej;
 2. Poznawaliśmy, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują podczas drogi do szkoły i spaceru na ulicy;
 3. Ćwiczyliśmy jak się obronić, jeśli ktoś nas zaatakuje;
 4. Uczyliśmy się jak dbać o higienę osobistą (jak poprawnie myć ręce);
 5. Rozmawialiśmy o zawodach związanych z dbaniem o bezpieczeństwo ludzi, poznaliśmy jak są ważne, trudne i odpowiedzialne;
 6. Nasze działania zostały zorganizowane przy współpracy z Klubem Sparta Krav Maga, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Policją w Olsztynie. Dziękujemy za pomoc.
 7. Podsumowaniem zdobytej wiedzy były liczne konkursy. Szczegółowe informacje niżej w zamieszczonej prezentacji.

https://www.canva.com/design/DAEb0dn1pqc/WxSRLFn-Pi3dcJxlCmEelA/view?utm_content=DAEb0dn1pqc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

 • Po powrocie do szkoły po pracy zdalnej kadra pedagogiczna stara się zapewnić bezpieczną i przyjazną atmosferę dla swoich podopiecznych. W tym celu obchodziliśmy wspólnie Dzień Dziecka. Każda klasa integrowała się podczas wyjścia klasowego/wycieczki, żeby odbudować swoje relacje i nawiązać nowe przyjaźnie. Dzieci powróciły zadowolone, szczęśliwe i w dobrych humorach, a to jest dla SP 33 najważniejsze.

 

Programy/projekty/akcje.

Dostosowując się do warunków sanitarnych podczas pracy zdalnej nie mogliśmy kontynuować realizacji wcześniej wymienianych projektów. Ale wprowadziliśmy nowy.

 • Polska akcja humanitarna „Wiem i działam” to cykl lekcji o mądrym pomaganiu, który miał miejsce na zajęciach wychowawczych w klasach 1 – 7 ( w tym roku nie mamy klas 8). Uczniowie się dowiadywali jak reagować na kryzys humanitarny na świecie powodem, którego są konflikty zbrojne lub katastrofy naturalne oraz zapoznali się z praktycznymi pomysłami do pomagania.  Taka forma edukacji miała na celu przygotować młodzież do bezpiecznych i ważnych działań w przyszłości, zachęcać do udziału w akcjach humanitarnych na całym świecie. Uczniowie się dowiadywali, jakie niebezpieczeństwo mogą wywołać katastrofy naturalne, działania wojenne i kryzys ekonomiczny. Mamy nadzieję, że w przyszłości będą się starali temu zapobiegać.

 

Konkursy związane z  tematyką bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w szkole.

 • 9 lutego 2021 i 15 marca 2021 konkurs z okazji Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu – konkurs „Bezpieczny Internet”
 • Podczas Tygodnia Bezpieczeństwa zorganizowanego zdalnie w maju 2021 w SP 33 odbyły się następujące konkursy:
 1. Konkurs komiks/plakat ”Moja bezpieczna droga do szkoły” dla klas I-III;
 2. Konkurs plastyczny „W trosce o nasze bezpieczeństwo” dla klas 4-7 (Przedstawialiśmy pracę ludzi, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo);
 3. Konkurs literacki „Bezpieczeństwo naszym priorytetem”(Uczniowie pisali na języku polskim wiersz lub opowiadanie. Tematy do wyboru: „Zebra-przejście dla pieszych”, „Bezpieczny świat”, „Sygnalizacja świetlna”. Klasy IV-VII);
 4. Konkurs „Bezpieczna droga” online (testportal): Test z wiedzy o zasadach ruchu drogowego.

Współpraca z osobami i instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne szkoły.

W ramach zorganizowanego w maju 2021 Tygodnia Bezpieczeństwa w naszej szkole na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z trenerem sztuk walki klubu Sparta Krav Maga Panem Łukaszem Salik, który poprowadził warsztaty z zakresu samoobrony. Trener spotkał się z uczniami klas młodszych.

     Kontynuowaliśmy naszą współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Otrzymaliśmy różnorodne materiały dydaktyczne: ulotki i plakaty. W ramach działań prozdrowotnych zostały one rozdane w szkole. Informacje w nich zawarte edukowały naszą społeczność szkolną, jak chronić się przed COVID-19: jak poprawnie myć ręce, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne w czasach pandemii, czym jest COVID, co to jest pandemia, kwarantanna itd.

W ramach współpracy z Policją obchodziliśmy 6 maja 2021 w naszej szkole Europejski Dzień Bezpiecznego Ruchu Drogowego. Na godzinach wychowawczych uczniowie omawiali zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły, zachowania na drodze, przypominali, jakie znaki drogowe znają. Pracując w grupach tworzyli własne trasy spacerowe po mieście z uwzględnianiem zasad bezpiecznego ruchu drogowego.

W ramach współpracy ze Strażą Pożarną 4 maja 2021 obchodziliśmy w tym roku na lekcjach języka angielskiego Dzień Strażaka. Poznawaliśmy nazwy zawodów związanych z dbaniem o bezpieczeństwo ludzi. Opisywaliśmy, w jakich warunkach pracują te osoby oraz dowiedzieliśmy się jak są niezbędne i odpowiedzialne, jakie obowiązki wiążą się z ich pracą. Podsumowaniem lekcji był quiz oraz wykonanie rysunku jednego z omówionych zawodów. W poprzednich latach w naszej szkole została zorganizowana wycieczka do miejscowej Remizy Strażackiej, gdzie uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda miejsce pracy strażaka i posłuchać opowieści o tym, jaki ten zawód jest trudny.

 

Dbałość o sprawność techniczną placówki i jej otoczenia

W roku szkolnym 2020-2021 większość czasu pracowaliśmy zdalnie, ale gdy wróciliśmy do pracy w budynku Rada Rodziców przygotowała dla uczniów prezent. W naszej szkole na korytarzach powstały nowe miejsca dla komfortowego wypoczynku uczniów podczas przerw. Zostały zakupione kanapy i pufy, gdzie uczniowie mogą porozmawiać w przyjaznej atmosferze i integrować się po powrocie do szkoły z kolegami i koleżankami.

 

 

Działania w roku szkolnym 2019/2020.

 • 4 września 2019 w SP 33 dla uczniów klas III, IV, V, VI, VIII pogadanka na temat podstawowych zasad samoobrony.
 • 18 października 2019 p. p. Psycholog poprowadziła warsztaty dla rodziców „Jak wspierać dziecko chodzące do szkoły”.
 • 16 października 2019r. w ramach obchodów  Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, uczniowie klasy 2a wzięli udział w rekordzie w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • 31 października 2020 uczniowie klas IV i V naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu PCK.
 • 20 listopada 2019 roku uczniowie SP 33 świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF.W tym roku W tym dniu odbyło się wiele zajęć, które po raz kolejny już przybliżyły ideę Praw Dziecka naszym uczniom.
 • Uczniowie klas IV – VI mogli w czytelni posłuchać fragmentu książki „Moje prawa ważna sprawa” A. Czerwińskiej – Rydel i R. Piątkowskiej. Tekst czytały uczennice kl. VIII b.
 • Świetlica przygotowała na tę okoliczność Kącik Bezpieczeństwa w celu przestudiowania zasad bezpiecznego zachowania na zajęciach wychowawczych.
 • 11.2019 społeczność SP33 świętowała Dzień Życzliwości. Cel: nauka zasad życzliwego i bezpiecznego zachowania.
 • 12 stycznia 2020 podczas lekcji wychowawczej klasa V f poznawała zagadnienia związane z poczuciem własnej wartości – czujemy się bezpiecznie w przyjaznym otoczeniu.
 • W ramach realizacji zadań związanych z propagowaniem bezpiecznych zachowań wśród dzieci oraz w SP 33 w Olsztynie p. Izabela K.-Sz. (specjalista ds. bhp) przeprowadziła dla uczniów szkolenia dotyczące zasad zachowania z zauważonymi podejrzanymi przedmiotami oraz postępowania w przypadku ogłoszenia ewakuacji w szkole.
 • W naszej szkole powstał kolorowy mural. Jego hasła to: „Jestem wyjątkowy”, „Akceptuję siebie takim, jakim jestem”, „Moje szczęście jest ważne” i t. d. On ma na celu przypominać dzieciom o właściwym zachowaniu i akceptacji trudności, uczy nie poddawać się w trudnych sytuacjach i podchodzić do nich z optymizmem.
 • Do produktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu zachęcał SK Wolontariatu oraz Koło Turystyczne: akcje wolontarystyczne, wycieczki, rajdy krajoznawcze.

Konkursy: 

 • W ramach kampanii „Nowy zwyczaj – ograniczaj zorganizowany został konkurs na projekt gry „bez prądu”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych z Olsztyna. Tematyka gier miała nawiązywać do ograniczania zachowań ryzykownych i promowania zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.
 • W celu promowania postawy fair play oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia 22 lutego w Giżycku odbył się trzeci w tym sezonie turniej eliminacyjny w mini siatkówce Kider+Sport. Dziewczęta naszej szkoły  miały rywalizowały w trzech kategoriach: dwójek, trójek i czwórek. „Kinder + Sport = promowanie zdrowej rozrywki wśród dzieci.
 • Dnia 3 grudnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców klas czwartych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy V A. Nasza drużyna zdobyła puchar za pierwsze miejsce.
 • Kontynuowaliśmy konkurs „Cukierek za dobry uczynek”.
 • 13 grudnia 2019 w Szkole Podstawowej Nr 30 na Spartakiadzie Mikołajkowej – pod hasłem: „z Mikołajem startujemy – owoce i warzywa jemy, mleko pijemy” reprezentacja klas I zdobyła wicemistrzostwo województwa. Celem tej corocznej imprezy organizowanej pod patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa była popularyzacja programu: owoce i warzywa w szkole, propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz rekreacji dzieci.

Dbałość o sprawność techniczną placówki i jej otoczenia

 • Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej i zagrożenia COVID-19 szkoła stworzyła szczegółowe procedury postępowania w placówce, które mają obowiązywać podczas konsultacji i zajęć opiekuńczych w naszej szkole.
 • Budynek został przygotowany zgodnie z zaleceniami sanitarnymi i rozporządzeniem MEN: dezynfekcja pomieszczeń, oraz wyposażenia budynku.
 • Rodzice zostali szczegółowo poinformowani o zasadach postępowania podczas przyprowadzania i odbioru dzieci z zajęć.
 • Kadra Pedagogiczna również została zobligowana do bezpiecznej pracy zgodnie z ustalonymi zasadami.
 • Przed budynkiem na podwórku szkolnym została wymieniona kostka brukowa oraz wybudowany rampa dla przemieszczania się osób niepełnosprawnych.
 • W celu dostosowania pomieszczeń sanitarnych do użytku przez osoby niepełnosprawne na parterze znajduje się wyremontowana toaleta dla uczniów oraz osób niepełnosprawnych. Jesteśmy jedną z niewielu szkół w Olsztynie, która ma takie dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

 

Działania w roku szkolnym 2018/2019

 • Realizowaliśmy w naszej szkole Rządowy Projekt „Bezpieczna +” (28.10.2019 – 31.12.2019). Organizator – Fundacja Drabina Rozwoju.
 • 17 maja 2019 odbyły się warsztaty dla uczniów klasy IIA – AUTO STOP. Cel: zachowanie uczestnika ruchu drogowego wobec pieszych.
 • Dla uczniów klas IV został zorganizowany egzamin na uzyskanie karty rowerowej na terenie szkoły.
 • Nasza szkoła realizuje w tym roku kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci „Cybernauci” organizując warsztaty i pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci.
 • SP33 uczestniczy w kampanii edukacyjnej realizowanej w ramach kampanii „Dziecko w sieci” i programu UE „Safer Internet Action Plan”. Organizatorzy: Fundacja „Dzieci Niczyje” oraz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa).
 • 24 października 2018 roku, gościliśmy w klasie VE Pana Kamila S. – funkcjonariusza Straży Miejskiej w Olsztynie. Strażnik opowiadał o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Na kolejnych spotkaniach Pan opowiadał o zasadach bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii i wakacji.
 • 18 marca 2019 roku odbyła się pogadanka z uczniami klas młodszych pod tytułem „Wirtualny świat – dbamy o swoje bezpieczeństwo”.
 • SP33 uczestniczy w kampanii Szkoła z Prawami Dziecka pod patronatem UNICEF oraz w kampanii „Baw się i bądź bezpieczny” – program realizowany pod patronatem UNICEF. 11 grudnia 2018 r. odbyła się charytatywna aukcja lalek, które powstały w domach naszych uczniów w ramach projektu „Wszystkie Kolory Świata pod patronatem UNICEF”.
 • Szkoła przystąpiła do realizacji następujących programów i kampanii prozdrowotnych: „Mamo, Tato wolę wodę”, „Owoce w szkole”, „Mleko dla każdego dziecka”, „Jestem zdrowy” (długofalowy program profilaktyczny). „Marzec 2019 miesiącem zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej” okazał się świetną okazją do przypomnienia uczniom zasad dbałości o zdrowie.
 • SP 33 realizuje program „Trzymaj formę”. Kolejny tydzień marca 2019 poświęcony był aktywności fizycznej – „Ruch to zdrowie”. W klasach piątych zorganizowano wewnątrzszkolne zawody sportowe.
 • Szkoła realizuje projekt „Ratujemy i uczymy ratować”. 16 października 2018 z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w ogólnopolskim biciu rekordu w jednoczesnej resuscytacji.
 • W dniach 18 marca, 29 kwietnia, 6 maja 2019 roku w SP 33 odbywało się szkolenie dla uczniów klas młodszych z udzielania pierwszej pomocy na sali gimnastycznej. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 • W szkole działa Kółko Pierwszej Pomocy. Na zajęciach uczniowie mogą zdobywać cenne nawyki niezbędne do ratowania życia. Również cyklicznie przeprowadzane są szkolenia dla uczniów i nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej.
 • SKW zorganizował liczne akcje wolontarystyczne : „Pola nadziei”, „Okaż serce dzieciom”, zbiórki żywności, karmy dla pupili i darów dla Domu samotnej Matki.

Konkursy:

 • W roku szkolnym 2018/2019 w kategorii „Aktywna działalność na rzecz PCK i Szkolnego Klubu Wolontariatu 2016/2019”statuetka „Aktywny wolontariusz” została przyznana dla tych trzech uczennic – Izabela Z. IIIDg Oliwia K. IIIAg, Agnieszka K. IIIAg.
 • Został zorganizowany w naszej szkole konkurs plastyczny związany z Dniem Bezpiecznego Internetu „Bezpieczna sieć”. Prace zostały zaprezentowane na terenie szkoły, a uczniowie nagrodzeni.
 • Dla uczniów klas starszych został zorganizowany konkurs plastyczny „Nie hejtuję – w czasie podróżuję”.
 • W klasie IIC odbył się klasowy konkurs wiedzy o przepisach i znakach ruchu drogowego.
 • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ARS MED.
 • 5 marca 2019 roku w Olsztyńskim ratuszu miało miejsce uroczyste podsumowanie Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,. Wśród osób uhonorowanych tytułem laureata znalazły się uczennice SP 33 w Olsztynie – Izabela Z. IIIDg Oliwia K. IIIAg, Agnieszka K. IIIAg.
 • Uczniowie SP 33 wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.
 • Konkurs „Cukierek za dobry uczynek”

Szkoła współpracuje z:

 • Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień) zajęcia profilaktyczne „Spójrz inaczej”
 • Zespołem Placówek Edukacyjnych
 • Szkoła jest w ścisłej współpracy ze Strażą Miejską, która przewiduje ujęcie w harmonogramie patroli policyjnych, zadań do realizacji w terenie przyległym do obiektu szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem ulicy i lasu za szkołą.
 • Policją (dzielnicowym)
 • Poradnią Psychologo – Pedagogiczną w Olsztynie
 • Zakładem Karnym w Barczewie
 • Pracownikami MOPS-u
 • Sądem (wydział nieletnich).

Dbałość o sprawność techniczną placówki i jej otoczenia

 • Od października 2019 szkoła otrzymała nowy bezpieczny plac zabaw na podwórku szkolnym – edukacyjne podwórko talentów Nivea.
 • W szkole zostało wyremontowano wejście główne do budynku w tym powstał podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Zostało wyremontowane podwórko szkolne (wymiana kostki brukowej).
 • W szkole działa zewnętrzny i wewnętrzny monitoring szkolny.
 • Podczas przerw lekcyjnych zostały wzmożone dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych, szatniach, stołówce, przy toaletach.

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - Już w najbliższy piątek – 19 listopada – ubierzmy się na niebiesko. 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tego dnia przypada rocznica uchwalenia  Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Deklaracja praw dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, w Konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. To dobry moment, by zapoznać […]
Wyniki konkursu pt. Moja bezpieczna droga do szkoły. - Wyniki konkursu dla klas I_III pt. Moja bezpieczna droga do szkoły- plakat. Zrealizowanego w ramach projektu pt. Szkoła promująca bezpieczeństwo. 4-9.05.2021-Tydzień bezpieczeństwa. 1 miejsce: Antonina Radomska kl.2a 2 miejsce: Oliwia Krakowiak i Weronika Bącik kl.1c 3 miejsce: Wiktoria Pichała I Julia Żmijewska kl.2f Wyróżnienie: Patrycja Krzyżan i Diana Krywult kl.1a Organizatorzy: Anna Chmiel- Kosińska Halina Zielińska
Szkoła promująca bezpieczeństwo - Kolejne klasy 2f i 2g w ramach programu- Szkoła promująca bezpieczeństwo ćwiczą według sportowego alfabetu podczas przerw lekcyjnych. Uczniowie klas 1-3 podczas zajęć w świetlicy prowadzą zeszyty Dobrych uczynków, które ozdabiają rysunkami.
Sportowy alfabet - W ramach programu Szkoła promująca bezpieczeństwo wprowadzony został Sportowy alfabet podczas zajęć w Świetlicy i przerw lekcyjnych.
Bezpieczna sieć - 9 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji został zorganizowany konkurs „Bezpieczna sieć”. Oto zwycięzcy: I miejsce Damian K. kl. VIE Aleksandra K. kl. VB Paweł K.kl. VIE II miejsce Hanna S. kl.VB Piotr J. kl. VB Izabela B. kl. VIE III miejsce Natasza K. kl. VB Gratulujemy!:) Dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział w konkursie.
Konkurs „Cukierek za dobry uczynek” - W bieżącym roku szkolnym w ramach działań wolontarystycznych zaplanowanych przez SKW uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Fundację „Dwa Skrzydła Anioła” z Lublina. Celem konkursu ujętym w regulaminie jest uczenie młodzieży ze szkół podstawowych bezinteresownej pomocy potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji. Aby wziąć udział w konkursie, należało założyć specjalny pamiętnik, w którym przy wsparciu rodziców i opiekunów uczestnicy opisywali swoje działania o charakterze […]
Nowy zwyczaj-ograniczaj - Uczennice z klasy 5A, 8A i 8B, które wygrały konkurs na gry planszowe „bez prądu”  w ramach Kampanii „Nowy zwyczaj-ograniczaj” zaprezentowały swoje prace na spotkaniu profilaktyków  zorganizowanym przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Prezentacja gier stworzonych przez nasze uczennice była dla nich pierwszym publicznym wystąpieniem przed tak licznym gronem specjalistów zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką. Mimo, że towarzyszyła im trema, stanęły na wysokości zadania. Prezentacja uczennic wzbudziła […]
Mini siatkówka dziewcząt Kinder +Sport - W miniony weekend 22 lutego w Giżycku odbył się trzeci w tym sezonie turniej eliminacyjny w minisiatkówce Kider+Sport. Dziewczęta naszej szkoły  miały rywalizować w trzech kategoriach” dwójek, trójek i czwórek. Niestety z powodu dużej liczby zachorowań w klasie sportowej w wyjeździe uczestniczyły  tylko 2 dwójki  i jedna czwórka. Łącznie w zawodach powinno startować naszych 7 drużyn. Wśród dziewcząt najlepiej radzi sobie nasza para Dominika Buczek i Aleksandra Frączek, które wygrały wszystkie konkurencje […]
Bezpieczeństwo przede wszystkim! - W ramach realizacji zadań związanych z propagowaniem bezpiecznych zachowań wśród dzieci, w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie p. Izabela Kraszewska-Szmidt (specjalista ds. bhp) przeprowadziła szkolenia dotyczące zasad zachowania z zauważonymi podejrzanymi przedmiotami oraz postępowania w przypadku ogłoszenia ewakuacji w szkole. Uczestnicy szkoleń dowiedzieli się m.in. kto organizuje i przeprowadza ewakuacje, jakie zadania należą do nauczycieli i uczniów w przypadku ogłoszenia ewakuacji. Znają już sygnały alarmujące o ewakuacji, jaka jest kolejność opuszczania […]
„Jestem wyjątkowa”, „Akceptuję siebie takim, jakim jestem”, „Moje szczęście jest ważne” - „Jestem wyjątkowa”, „Akceptuję siebie takim, jakim jestem”, „Moje szczęście jest ważne” to tłumaczenie jedynie kilku z licznych myśli ujętych na anglojęzycznym muralu, który powstał w naszej szkole?. Jest piękny, kolorowy i budzi ogromne zainteresowanie dzieci, które pomagały go tworzyć?‍♀️?‍♂️ ❤ Dziękujemy paniom?‍??‍??‍? Marcie Burdzyńskiej, Iwonie Iwańskiej i Ninie Buczyłko za wykonanie muralu, a Radzie Rodziców przy SP 33 za sfinansowanie projektu ???  
Opatrunek na ratunek - Zaczęła się akcja „Opatrunek na ratunek” dla afrykańskich szpitali. Zbieramy tylko opatrunki takie jak : bandaże zwykłe i elastyczne oraz plastry opatrunkowe. Zbiórka trwa około dwa miesiące. Opatrunki przynosimy do katechetów. Niech Miłość będzie nieograniczona. Katecheci
Warsztaty z przedstawicielem SANEPIDU - W ramach edukacji prozdrowotnej oraz w trosce o bezpieczeństwo młodego pokolenia 9 i 10 stycznia 2020 w SP 33  odbywały się warsztaty edukacyjne. Temat „Substancje psychoaktywne, konsekwencje zdrowotne ich zażywania”.  Podczas zajęć uczniowie klas ósmych dowiedzieli się o szkodliwym działaniu popularnych używek oraz jaki mają wpływ na zdrowie zwłaszcza u młodzieży. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładu, który poprowadziła przedstawiciel Stacji Sanitarno Epidemiologicznej z Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty […]
Bo jesteśmy tego warci… - Podczas lekcji wychowawczej klasa 5 f poznawała zagadnienia związane z poczuciem własnej wartości. Wsłuchiwaliśmy się we własne emocje i potrzeby. Zastanawialiśmy się kto, poza nami, wpływa na to, czy czujemy swoją wartość. Kontynuacją zajęć było stworzenie własnego projektu koszulki przypominającej nam o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Niezależnie od tego, co mówią nam inni, wszyscy zasługujemy na miłość, szacunek i uwagę. Nina Buczyłko
„Nowy zwyczaj – ograniczaj” - W ramach kampanii „Nowy zwyczaj – ograniczaj” Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, przy współpracy z Fundacją Szalony Krasnolud zorganizowany został konkurs na projekt gry „bez prądu”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych z Olsztyna. Tematyka gier miała nawiązywać do ograniczania zachowań ryzykownych i promowania zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. Uczniowie naszej szkoły przygotowali sześć gier, które zostały zgłoszone na konkurs międzyszkolny. 11 grudnia […]
Sukces klas I na Wojewódzkiej Spartakiadzie Sportowo – Edukacyjnej - 13.grudnia w Szkole Podstawowej Nr 30 na Spartakiadzie Mikołajkowej – pod hasłem: „z Mikołajem startujemy – owoce i warzywa jemy, mleko pijemy” reprezentacja klas I zdobyła wicemistrzostwo województwa. Celem tej corocznej imprezy organizowanej pod patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa była popularyzacja programu: owoce i warzywa w szkole, propagowanie zdrowego stylu życia i rekreacji dzieci. W zawodach trzeba było rywalizować w 14 konkurencjach: sportowych, umysłowych i plastycznych.Za każdą konkurencję można było […]
Mikołajkowy turniej piłki siatkowej - Dnia 3 grudnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców klas czwartych.Turniej odbywał się Szkole Podstawowej nr 15. Meczy rozgrywane były na czterech boiskach. Zawodnicy walczyli w kategorii single.Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy piątej A Niepokonana okazała się Dominika Buczek,która wygrała wszystkie mecze w kategorii dziewcząt i zdecydowanie została faworytką tego spotkania.Zdobyła puchar za pierwsze miejsce. […]
Dzień Życzliwości w SP33 - 21.11.2019 społeczność SP33 świętowała Dzień Życzliwości. W klasach odbyły się pogadanki na temat życzliwego zachowania wobec otoczenia. Uczniowie tworzyli tarcze życzliwości. W bibliotece szkolnej powstał  łańcuch porozumienia wykonany z wyciętych dłoni na których znalazły się miłe życzenia dla wszystkich. Wybieraliśmy też najsympatyczniejszego ucznia i pracownika szkoły. W bibliotece szkolnej można było obejrzeć tematyczny film oraz zrobić selfie  życzliwości z przyjaciółmi. Świetlica również dołączyła do zabawy. Najmłodsi […]
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – ależ było niebiesko! - 20 listopada 2019 roku w Naszej Szkole zrobiło się niebiesko. W ten sposób dołączyliśmy do ogólnoświatowego celebrowania Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka razem z UNICEF. Tym samym uczciliśmy także 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W tym dniu poza ubraniem niebieskich koszulek, odbyło się wiele zajęć, które po raz kolejny już przybliżyły ideę Praw Dziecka naszym uczniom. Dzieci i młodzież miały okazję nie tylko obejrzeć prezentację, film […]
20 listopada świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - 20 listopada 2019 roku świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw […]
„Starsi czytają młodszym” -  Z okazji obchodzonego 20 listopada Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka uczniowie klas IV – VI mogli w czytelni posłuchać fragmentu książki „Moje prawa ważna sprawa” A. Czerwińskiej – Rydel i R. Piątkowskiej. Tekst czytały uczennice kl. VIII b. Kilka dni wcześniej uczennice,w czasie przerw, zapraszały uczniów na to spotkanie. Dzięki temu grono słuchających było bardzo liczne. Uczniów klas IV – VI […]
Wycieczka IE do Straży Pożarnej. - Uczniowie klasy IE z wychowawcą K.Szul  udali się na wycieczkę dydaktyczną do Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.             Celem wycieczki było poznanie pracy w Straży, kształtowanie świadomości znaczenia i charakteru pracy strażaków, zapoznanie się z wyposażeniem wozów strażackich oraz kształtowanie właściwych zasad zachowania w miejscach publicznych.             Już samo wejście na główny plac PSP wzbudziło u dzieci zafascynowanie oraz wielki podziw. Panowie strażacy stanęli na wysokości zadania i nie szczędzili […]
LEKCJA PRAWA w naszej szkole… - „Lekcje Prawa” to projekt edukacyjny o tym, czego można doświadczyć na co dzień, a często nie jesteśmy świadomi jakie może przynieść skutki. Lekcje ukazują nam, że oprócz obowiązków mamy również prawa, z których należy korzystać. Takie jest właśnie prawo. Radcy prawni przez ostatni tydzień starali się przybliżyć uczniom istotę tego zagadnienia. Poruszone zostały również tematy agresji, hejtu i innych tematów na prośbę młodzieży. Dziękujemy bardzo.
„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” - 16 października 2019r. w ramach obchodów  Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, uczniowie klasy 2a wzięli udział w rekordzie w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przez 30 minut wspólnie wykonywali resuscytację na trzech fantomach. Uczniowie klasy 2a uczestniczą w zajęciach nauki pierwszej pomocy w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania […]
Gość ze straży miejskiej w naszej szkole - Przez ostatnie dni w naszej szkole gościł Pan Kamil Sułkowski ze Straży Miejskiej w Olsztynie. Przeprowadził mnóstwo  bardzo ciekawych  prelekcji  z uczniami klas 4,5 oraz 6.  Bezpieczeństwo w szkole, na drodze, zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze oraz hulajnodze.  Podjęty został również bardzo ważny temat- kontakty z nieznajomymi , hejt w internecie oraz używanie  oraz podawanie swoich danych osobowych . Jednak to tylko niektóre z tematów poruszanych przez Pana Kamila. Bardzo dziękujemy za czas, […]
Zacznij dobrze dzień! - Nasza szkoła w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział w kampanii społecznej „ZACZNIJ DOBRZE DZIEŃ”. Jest to inicjatywa Fundacji Dbam o Mój Z@sięg oraz Akademii JA. Chcemy, aby  cała społeczność szkolna włączyła się w działania zmierzające do budowania dobrych relacji oraz pozytywnego klimatu w szkole. Dlatego proponujemy, aby wszyscy zaczynali dzień od miłych, drobnych gestów, które w prosty sposób sprawiają, że dzień staje się lepszy. Poznaj zalety codziennego witania […]
Wyjście do Zakładu Karnego w Barczewie - We wtorek uczniowie ostatniej klasy gimnazjum odwiedzili Zakład Karny w Barczewie. Celem wycieczki byłoby  zapoznanie młodzieży z pracą służb więziennych, ukazanie organizacji pracy  i zasad funkcjonowania więzienia oraz profilaktyka- jakie są konsekwencje złych zachowań, nieprzystosowania społecznego i działań powszechnie nieakceptowanych. Zostali oprowadzeni przez wychowawcę po terenie jednostki, usłyszeli historię powstania zakładu – teren  dawnego klasztoru, obejrzeli świetlicę, cele mieszkalne, siłownię oraz  spacerniak. Podziwiali twórczość […]
Zajęcia w Zespole Placówek Edukacyjnych - Uczniowie klasy IVA Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie 24 maja 2019r. uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach w Zespole Placówek Edukacyjnych nt. „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie powstał by dzieci niepełnosprawne mogły godnie uczyć się i korzystać z rehabilitacji, a jednocześnie przebywać wśród rówieśników. Dzięki uprzejmości pracowników placówki, a szczególnie pani Magdaleny Spiel-Kempińskiej, uczniowie […]
Ratujemy i uczymy ratować - Ogólnopolski program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Nasza Szkoła przystąpiła do program w marcu 2018r. Zajęcia prowadzone są przy użyciu materiałów edukacyjnych: podręczniki, ćwiczenia, telefony instruktażowe, plansze z zakresu pierwszej pomocy, fantomy. Dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy od wykonania najprostszej czynności, jaką jest wezwanie pomocy przez telefon, po czynności ratujące życie poszkodowanemu: sprawdzanie przytomności, sprawdzenie […]
Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” - 29.03.2019 roku w Olsztyńskim Ratuszu odbyła się uroczysta Gala XXV Edycji Konkursu „Ośmiu wspaniałych”. Jak co roku podsumowana została działalność wolontarystyczna w Olsztynie. Wśród osób uhonorowanych tytułem laureata XXV edycji samorządowego konkursu „Ośmiu wspaniałych” znalazły się i uczennica SP 33 oddziałów gimnazjalnych – Izabela Zyśk IIIDg, Agnieszka Krankowska IIIAg, Oliwia Korczak IIIAg. Wolontariat to pasja tych dziewczyn, które bardzo aktywnie […]
Dzień Bezpiecznego Internetu - W środę 20 lutego,  obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień ten  (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.  Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego przygotowali lekcję bezpieczeństwa dla klas czwartych. Była prelekcja, burza mózgów oraz przestrogi  . Czwartoklasiści z uwagą słuchali cennych wskazówek starszych kolegów ze szkoły.  Ogłoszony […]
Bezpieczne Ferie 2019 - Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe? Czy każde sanki są bezpieczne?  Takie  i wiele innych pytań zadawały 9 stycznia 2019r  dzieci ze świetlicy szkolnej na spotkaniu   z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Olsztynie panem Kamilem Sułkowskim. Pan Kamil w sposób bardzo interesujący poprowadził prelekcję.  Zwrócił uwagę jak ważne jest sprawdzenie sanek przed jazdą i jak niebezpieczna jest jazda  na sankach  w pozycji leżącej na brzuchu. Dzieci dowiedziały się o wielu […]
Zajęcia z nauki pierwszej pomocy w klasie 2a - Uczniowie klasy 2a zakończyli czterogodzinne szkolenie z pierwszej pomocy w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Program ten kierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III. Polega na powszechnym wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w początkowych klasach szkoły podstawowej. Zajęcia z nauki pierwszej pomocy odbywały się raz w tygodniu. Podczas zajęć dzieci oswajały się z ważnymi zagadnieniami: bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, […]
Włącz się do akcji i uratuj życie dziecka - Każda lalka pochodzi z innego kraju, ma nadane jej przez właściciela imię, wiek. Ma przyjaciół i hobby. Jest szczególną jedyną w swoim rodzaju lalką – ratuje życie. A o co w tym chodzi? Wyjaśni poniższy film. Już 11 grudnia o godzinie 16:00 rozpoczniemy aukcję charytatywnych lal, które powstają w domach naszych uczniów w ramach projektu Wszystkie Kolory Świata pod patronatem UNICEF. Kolejny już raz włączamy się do akcji, by pomagać dzieciom […]
Uczniowie z Naszej Szkoły ratują dzieci na świecie! - Już po raz czwarty Nasza Szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska. Uczniowie z naszej placówki będą przygotowywać szmaciane laleczki będące symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.   „Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF, która już po raz piąty jest przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych. Ma na celu wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach […]
Bezpieczna sieć - W środę, 24 października 2018 roku, gościliśmy w naszej klasie VE pana Kamila Sułkowskiego – funkcjonariusza Straży Miejskiej w Olsztynie. Strażnik opowiadał nam o bezpiecznym korzystaniu z internetu. Tłumaczył, jak zachowywać się w sieci, aby nie mieć później problemów. Pan Kamil opowiedział nam historię o Maćku i jego internetowym koledze, który okazał się oszustem. Z zaciekawieniem słuchaliśmy historyjki z olsztyńskiego tramwaju o młodej dziewczynie, która zamawiała pizzę przez telefon, podając […]
„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” w naszej szkole!!! - 16 października podczas „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” 35 uczniów z klasy 3a i 3b wraz z nauczycielami (E. Domańską, M. Prawdzik, J. Rypińską, I. Trzcińską) oraz przedstawicielami Grupy Pomocy Humanitarnej PCK w Olsztynie przyłączyli się do bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Celem inicjatywy jest powszechne nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia.105 902 rekordzistów w 1 142 […]
Muzyczny bieg na 6 łap 2018 – podsumowanie - W dniach 18 – 28 września 2018r. wspólnie z BIEG NA 6 ŁAP zorganizowaliśmy szkolną akcję zbiórki karmy, zabawek i pościeli dla psów z olsztyńskiego schroniska. Nasze dary przekazaliśmy organizatorce muzycznego wydarzenia p. Monice Dąbrowskiej. Podczas finału zbiórki darów i koncertu charytatywnego w dniu 29.09.2018r naszą szkołę reprezentowała Julia Jastrząbek i Zosia Daczyńska. Wydarzeniu towarzyszyły wiele atrakcji: koncert, występy chóru i orkiestry dętej, teatr uliczny, […]