Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

 

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła rozpoczęła cykl działań mających na celu zdobycie certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Przed rozpoczęciem działań w szkole zostały  przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Analiza ta jest bardzo ważna i ma istotny wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów. Prezentujemy sprawozdanie z podejmowanych działań.

Działania w roku szkolnym 2019/2020.

 • 4 września 2019 w SP 33 dla uczniów klas III, IV, V, VI, VIII pogadanka na temat podstawowych zasad samoobrony.
 • 18 października 2019 p. p. Psycholog poprowadziła warsztaty dla rodziców „Jak wspierać dziecko chodzące do szkoły”.
 • 16 października 2019r. w ramach obchodów  Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, uczniowie klasy 2a wzięli udział w rekordzie w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • 31 października 2020 uczniowie klas IV i V naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu PCK.
 • 20 listopada 2019 roku uczniowie SP 33 świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF.W tym roku W tym dniu odbyło się wiele zajęć, które po raz kolejny już przybliżyły ideę Praw Dziecka naszym uczniom.
 • Uczniowie klas IV – VI mogli w czytelni posłuchać fragmentu książki „Moje prawa ważna sprawa” A. Czerwińskiej – Rydel i R. Piątkowskiej. Tekst czytały uczennice kl. VIII b.
 • Świetlica przygotowała na tę okoliczność Kącik Bezpieczeństwa w celu przestudiowania zasad bezpiecznego zachowania na zajęciach wychowawczych.
 • 11.2019 społeczność SP33 świętowała Dzień Życzliwości. Cel: nauka zasad życzliwego i bezpiecznego zachowania.
 • 12 stycznia 2020 podczas lekcji wychowawczej klasa V f poznawała zagadnienia związane z poczuciem własnej wartości – czujemy się bezpiecznie w przyjaznym otoczeniu.
 • W ramach realizacji zadań związanych z propagowaniem bezpiecznych zachowań wśród dzieci oraz w SP 33 w Olsztynie p. Izabela K.-Sz. (specjalista ds. bhp) przeprowadziła dla uczniów szkolenia dotyczące zasad zachowania z zauważonymi podejrzanymi przedmiotami oraz postępowania w przypadku ogłoszenia ewakuacji w szkole.
 • W naszej szkole powstał kolorowy mural. Jego hasła to: „Jestem wyjątkowy”, „Akceptuję siebie takim, jakim jestem”, „Moje szczęście jest ważne” i t. d. On ma na celu przypominać dzieciom o właściwym zachowaniu i akceptacji trudności, uczy nie poddawać się w trudnych sytuacjach i podchodzić do nich z optymizmem.
 • Do produktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu zachęcał SK Wolontariatu oraz Koło Turystyczne: akcje wolontarystyczne, wycieczki, rajdy krajoznawcze.

Konkursy: 

 • W ramach kampanii „Nowy zwyczaj – ograniczaj zorganizowany został konkurs na projekt gry „bez prądu”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych z Olsztyna. Tematyka gier miała nawiązywać do ograniczania zachowań ryzykownych i promowania zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.
 • W celu promowania postawy fair play oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia 22 lutego w Giżycku odbył się trzeci w tym sezonie turniej eliminacyjny w mini siatkówce Kider+Sport. Dziewczęta naszej szkoły  miały rywalizowały w trzech kategoriach: dwójek, trójek i czwórek. „Kinder + Sport = promowanie zdrowej rozrywki wśród dzieci.
 • Dnia 3 grudnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców klas czwartych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy V A. Nasza drużyna zdobyła puchar za pierwsze miejsce.
 • Kontynuowaliśmy konkurs „Cukierek za dobry uczynek”.
 • 13 grudnia 2019 w Szkole Podstawowej Nr 30 na Spartakiadzie Mikołajkowej – pod hasłem: „z Mikołajem startujemy – owoce i warzywa jemy, mleko pijemy” reprezentacja klas I zdobyła wicemistrzostwo województwa. Celem tej corocznej imprezy organizowanej pod patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa była popularyzacja programu: owoce i warzywa w szkole, propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz rekreacji dzieci.

Dbałość o sprawność techniczną placówki i jej otoczenia

 • Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej i zagrożenia COVID-19 szkoła stworzyła szczegółowe procedury postępowania w placówce, które mają obowiązywać podczas konsultacji i zajęć opiekuńczych w naszej szkole.
 • Budynek został przygotowany zgodnie z zaleceniami sanitarnymi i rozporządzeniem MEN: dezynfekcja pomieszczeń, oraz wyposażenia budynku.
 • Rodzice zostali szczegółowo poinformowani o zasadach postępowania podczas przyprowadzania i odbioru dzieci z zajęć.
 • Kadra Pedagogiczna również została zobligowana do bezpiecznej pracy zgodnie z ustalonymi zasadami.
 • Przed budynkiem na podwórku szkolnym została wymieniona kostka brukowa oraz wybudowany rampa dla przemieszczania się osób niepełnosprawnych.
 • W celu dostosowania pomieszczeń sanitarnych do użytku przez osoby niepełnosprawne na parterze znajduje się wyremontowana toaleta dla uczniów oraz osób niepełnosprawnych. Jesteśmy jedną z niewielu szkół w Olsztynie, która ma takie dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

 

Działania w roku szkolnym 2018/2019

 • Realizowaliśmy w naszej szkole Rządowy Projekt „Bezpieczna +” (28.10.2019 – 31.12.2019). Organizator – Fundacja Drabina Rozwoju.
 • 17 maja 2019 odbyły się warsztaty dla uczniów klasy IIA – AUTO STOP. Cel: zachowanie uczestnika ruchu drogowego wobec pieszych.
 • Dla uczniów klas IV został zorganizowany egzamin na uzyskanie karty rowerowej na terenie szkoły.
 • Nasza szkoła realizuje w tym roku kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci „Cybernauci” organizując warsztaty i pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci.
 • SP33 uczestniczy w kampanii edukacyjnej realizowanej w ramach kampanii „Dziecko w sieci” i programu UE „Safer Internet Action Plan”. Organizatorzy: Fundacja „Dzieci Niczyje” oraz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa).
 • 24 października 2018 roku, gościliśmy w klasie VE Pana Kamila S. – funkcjonariusza Straży Miejskiej w Olsztynie. Strażnik opowiadał o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Na kolejnych spotkaniach Pan opowiadał o zasadach bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii i wakacji.
 • 18 marca 2019 roku odbyła się pogadanka z uczniami klas młodszych pod tytułem „Wirtualny świat – dbamy o swoje bezpieczeństwo”.
 • SP33 uczestniczy w kampanii Szkoła z Prawami Dziecka pod patronatem UNICEF oraz w kampanii „Baw się i bądź bezpieczny” – program realizowany pod patronatem UNICEF. 11 grudnia 2018 r. odbyła się charytatywna aukcja lalek, które powstały w domach naszych uczniów w ramach projektu „Wszystkie Kolory Świata pod patronatem UNICEF”.
 • Szkoła przystąpiła do realizacji następujących programów i kampanii prozdrowotnych: „Mamo, Tato wolę wodę”, „Owoce w szkole”, „Mleko dla każdego dziecka”, „Jestem zdrowy” (długofalowy program profilaktyczny). „Marzec 2019 miesiącem zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej” okazał się świetną okazją do przypomnienia uczniom zasad dbałości o zdrowie.
 • SP 33 realizuje program „Trzymaj formę”. Kolejny tydzień marca 2019 poświęcony był aktywności fizycznej – „Ruch to zdrowie”. W klasach piątych zorganizowano wewnątrzszkolne zawody sportowe.
 • Szkoła realizuje projekt „Ratujemy i uczymy ratować”. 16 października 2018 z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w ogólnopolskim biciu rekordu w jednoczesnej resuscytacji.
 • W dniach 18 marca, 29 kwietnia, 6 maja 2019 roku w SP 33 odbywało się szkolenie dla uczniów klas młodszych z udzielania pierwszej pomocy na sali gimnastycznej. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować” skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 • W szkole działa Kółko Pierwszej Pomocy. Na zajęciach uczniowie mogą zdobywać cenne nawyki niezbędne do ratowania życia. Również cyklicznie przeprowadzane są szkolenia dla uczniów i nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej.
 • SKW zorganizował liczne akcje wolontarystyczne : „Pola nadziei”, „Okaż serce dzieciom”, zbiórki żywności, karmy dla pupili i darów dla Domu samotnej Matki.

Konkursy:

 • W roku szkolnym 2018/2019 w kategorii „Aktywna działalność na rzecz PCK i Szkolnego Klubu Wolontariatu 2016/2019”statuetka „Aktywny wolontariusz” została przyznana dla tych trzech uczennic – Izabela Z. IIIDg Oliwia K. IIIAg, Agnieszka K. IIIAg.
 • Został zorganizowany w naszej szkole konkurs plastyczny związany z Dniem Bezpiecznego Internetu „Bezpieczna sieć”. Prace zostały zaprezentowane na terenie szkoły, a uczniowie nagrodzeni.
 • Dla uczniów klas starszych został zorganizowany konkurs plastyczny „Nie hejtuję – w czasie podróżuję”.
 • W klasie IIC odbył się klasowy konkurs wiedzy o przepisach i znakach ruchu drogowego.
 • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ARS MED.
 • 5 marca 2019 roku w Olsztyńskim ratuszu miało miejsce uroczyste podsumowanie Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,. Wśród osób uhonorowanych tytułem laureata znalazły się uczennice SP 33 w Olsztynie – Izabela Z. IIIDg Oliwia K. IIIAg, Agnieszka K. IIIAg.
 • Uczniowie SP 33 wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.
 • Konkurs „Cukierek za dobry uczynek”

Szkoła współpracuje z:

 • Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień) zajęcia profilaktyczne „Spójrz inaczej”
 • Zespołem Placówek Edukacyjnych
 • Szkoła jest w ścisłej współpracy ze Strażą Miejską, która przewiduje ujęcie w harmonogramie patroli policyjnych, zadań do realizacji w terenie przyległym do obiektu szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem ulicy i lasu za szkołą.
 • Policją (dzielnicowym)
 • Poradnią Psychologo – Pedagogiczną w Olsztynie
 • Zakładem Karnym w Barczewie
 • Pracownikami MOPS-u
 • Sądem (wydział nieletnich).

Dbałość o sprawność techniczną placówki i jej otoczenia

 • Od października 2019 szkoła otrzymała nowy bezpieczny plac zabaw na podwórku szkolnym – edukacyjne podwórko talentów Nivea.
 • W szkole zostało wyremontowano wejście główne do budynku w tym powstał podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Zostało wyremontowane podwórko szkolne (wymiana kostki brukowej).
 • W szkole działa zewnętrzny i wewnętrzny monitoring szkolny.
 • Podczas przerw lekcyjnych zostały wzmożone dyżury nauczycieli na korytarzach szkolnych, szatniach, stołówce, przy toaletach.

 

Konkurs „Cukierek za dobry uczynek” - W bieżącym roku szkolnym w ramach działań wolontarystycznych zaplanowanych przez SKW uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Fundację „Dwa Skrzydła Anioła” z Lublina. Celem konkursu ujętym w regulaminie jest uczenie młodzieży ze szkół podstawowych bezinteresownej pomocy potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji. Aby wziąć udział w konkursie, […]
Nowy zwyczaj-ograniczaj - Uczennice z klasy 5A, 8A i 8B, które wygrały konkurs na gry planszowe „bez prądu”  w ramach Kampanii „Nowy zwyczaj-ograniczaj” zaprezentowały swoje prace na spotkaniu profilaktyków  zorganizowanym przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Prezentacja gier stworzonych przez nasze uczennice była dla nich pierwszym publicznym wystąpieniem przed tak licznym gronem specjalistów zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką. […]
Mini siatkówka dziewcząt Kinder +Sport - W miniony weekend 22 lutego w Giżycku odbył się trzeci w tym sezonie turniej eliminacyjny w minisiatkówce Kider+Sport. Dziewczęta naszej szkoły  miały rywalizować w trzech kategoriach” dwójek, trójek i czwórek. Niestety z powodu dużej liczby zachorowań w klasie sportowej w wyjeździe uczestniczyły  tylko 2 dwójki  i jedna czwórka. Łącznie w zawodach powinno startować naszych 7 drużyn. Wśród dziewcząt najlepiej radzi sobie […]
Bezpieczeństwo przede wszystkim! - W ramach realizacji zadań związanych z propagowaniem bezpiecznych zachowań wśród dzieci, w Szkole Podstawowej Nr 33 w Olsztynie p. Izabela Kraszewska-Szmidt (specjalista ds. bhp) przeprowadziła szkolenia dotyczące zasad zachowania z zauważonymi podejrzanymi przedmiotami oraz postępowania w przypadku ogłoszenia ewakuacji w szkole. Uczestnicy szkoleń dowiedzieli się m.in. kto organizuje i przeprowadza ewakuacje, jakie zadania należą do […]
„Jestem wyjątkowa”, „Akceptuję siebie takim, jakim jestem”, „Moje szczęście jest ważne” - „Jestem wyjątkowa”, „Akceptuję siebie takim, jakim jestem”, „Moje szczęście jest ważne” to tłumaczenie jedynie kilku z licznych myśli ujętych na anglojęzycznym muralu, który powstał w naszej szkole?. Jest piękny, kolorowy i budzi ogromne zainteresowanie dzieci, które pomagały go tworzyć?‍♀️?‍♂️ ❤ Dziękujemy paniom?‍??‍??‍? Marcie Burdzyńskiej, Iwonie Iwańskiej i Ninie Buczyłko za wykonanie muralu, a Radzie Rodziców […]
Opatrunek na ratunek - Zaczęła się akcja „Opatrunek na ratunek” dla afrykańskich szpitali. Zbieramy tylko opatrunki takie jak : bandaże zwykłe i elastyczne oraz plastry opatrunkowe. Zbiórka trwa około dwa miesiące. Opatrunki przynosimy do katechetów. Niech Miłość będzie nieograniczona. Katecheci
Warsztaty z przedstawicielem SANEPIDU - W ramach edukacji prozdrowotnej oraz w trosce o bezpieczeństwo młodego pokolenia 9 i 10 stycznia 2020 w SP 33  odbywały się warsztaty edukacyjne. Temat „Substancje psychoaktywne, konsekwencje zdrowotne ich zażywania”.  Podczas zajęć uczniowie klas ósmych dowiedzieli się o szkodliwym działaniu popularnych używek oraz jaki mają wpływ na zdrowie zwłaszcza u młodzieży. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem […]
Bo jesteśmy tego warci… - Podczas lekcji wychowawczej klasa 5 f poznawała zagadnienia związane z poczuciem własnej wartości. Wsłuchiwaliśmy się we własne emocje i potrzeby. Zastanawialiśmy się kto, poza nami, wpływa na to, czy czujemy swoją wartość. Kontynuacją zajęć było stworzenie własnego projektu koszulki przypominającej nam o tym, że każdy z nas jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. Niezależnie […]
„Nowy zwyczaj – ograniczaj” - W ramach kampanii „Nowy zwyczaj – ograniczaj” Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, przy współpracy z Fundacją Szalony Krasnolud zorganizowany został konkurs na projekt gry „bez prądu”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych z Olsztyna. Tematyka gier miała nawiązywać do ograniczania zachowań ryzykownych i promowania zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. Uczniowie naszej […]
Sukces klas I na Wojewódzkiej Spartakiadzie Sportowo – Edukacyjnej - 13.grudnia w Szkole Podstawowej Nr 30 na Spartakiadzie Mikołajkowej – pod hasłem: „z Mikołajem startujemy – owoce i warzywa jemy, mleko pijemy” reprezentacja klas I zdobyła wicemistrzostwo województwa. Celem tej corocznej imprezy organizowanej pod patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa była popularyzacja programu: owoce i warzywa w szkole, propagowanie zdrowego stylu życia i rekreacji dzieci. W […]
Mikołajkowy turniej piłki siatkowej - Dnia 3 grudnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców klas czwartych.Turniej odbywał się Szkole Podstawowej nr 15. Meczy rozgrywane były na czterech boiskach. Zawodnicy walczyli w kategorii single.Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy piątej A Niepokonana okazała się Dominika Buczek,która wygrała wszystkie mecze w kategorii dziewcząt […]
Dzień Życzliwości w SP33 - 21.11.2019 społeczność SP33 świętowała Dzień Życzliwości. W klasach odbyły się pogadanki na temat życzliwego zachowania wobec otoczenia. Uczniowie tworzyli tarcze życzliwości. W bibliotece szkolnej powstał  łańcuch porozumienia wykonany z wyciętych dłoni na których znalazły się miłe życzenia dla wszystkich. Wybieraliśmy też najsympatyczniejszego ucznia i pracownika szkoły. W bibliotece szkolnej można było obejrzeć tematyczny film oraz […]
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – ależ było niebiesko! - 20 listopada 2019 roku w Naszej Szkole zrobiło się niebiesko. W ten sposób dołączyliśmy do ogólnoświatowego celebrowania Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka razem z UNICEF. Tym samym uczciliśmy także 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W tym dniu poza ubraniem niebieskich koszulek, odbyło się wiele zajęć, które po raz kolejny już przybliżyły ideę Praw Dziecka naszym uczniom. […]
20 listopada świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - 20 listopada 2019 roku świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich […]
„Starsi czytają młodszym” -  Z okazji obchodzonego 20 listopada Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka uczniowie klas IV – VI mogli w czytelni posłuchać fragmentu książki „Moje prawa ważna sprawa” A. Czerwińskiej – Rydel i R. Piątkowskiej. Tekst czytały uczennice kl. VIII b. Kilka dni wcześniej uczennice,w czasie przerw, zapraszały uczniów na to spotkanie. Dzięki temu grono słuchających było bardzo liczne. […]
Wycieczka IE do Straży Pożarnej. - Uczniowie klasy IE z wychowawcą K.Szul  udali się na wycieczkę dydaktyczną do Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.             Celem wycieczki było poznanie pracy w Straży, kształtowanie świadomości znaczenia i charakteru pracy strażaków, zapoznanie się z wyposażeniem wozów strażackich oraz kształtowanie właściwych zasad zachowania w miejscach publicznych.             Już samo wejście na główny plac PSP wzbudziło […]
LEKCJA PRAWA w naszej szkole… - „Lekcje Prawa” to projekt edukacyjny o tym, czego można doświadczyć na co dzień, a często nie jesteśmy świadomi jakie może przynieść skutki. Lekcje ukazują nam, że oprócz obowiązków mamy również prawa, z których należy korzystać. Takie jest właśnie prawo. Radcy prawni przez ostatni tydzień starali się przybliżyć uczniom istotę tego zagadnienia. Poruszone zostały również tematy […]
„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” - 16 października 2019r. w ramach obchodów  Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, uczniowie klasy 2a wzięli udział w rekordzie w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przez 30 minut wspólnie wykonywali resuscytację na trzech fantomach. Uczniowie klasy 2a uczestniczą w zajęciach nauki pierwszej pomocy w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Od najmłodszych lat oswajają się […]
Gość ze straży miejskiej w naszej szkole - Przez ostatnie dni w naszej szkole gościł Pan Kamil Sułkowski ze Straży Miejskiej w Olsztynie. Przeprowadził mnóstwo  bardzo ciekawych  prelekcji  z uczniami klas 4,5 oraz 6.  Bezpieczeństwo w szkole, na drodze, zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze oraz hulajnodze.  Podjęty został również bardzo ważny temat- kontakty z nieznajomymi , hejt w internecie oraz używanie  oraz […]
Zacznij dobrze dzień! - Nasza szkoła w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział w kampanii społecznej „ZACZNIJ DOBRZE DZIEŃ”. Jest to inicjatywa Fundacji Dbam o Mój Z@sięg oraz Akademii JA. Chcemy, aby  cała społeczność szkolna włączyła się w działania zmierzające do budowania dobrych relacji oraz pozytywnego klimatu w szkole. Dlatego proponujemy, aby wszyscy zaczynali dzień od miłych, drobnych gestów, które w prosty sposób […]
Wyjście do Zakładu Karnego w Barczewie - We wtorek uczniowie ostatniej klasy gimnazjum odwiedzili Zakład Karny w Barczewie. Celem wycieczki byłoby  zapoznanie młodzieży z pracą służb więziennych, ukazanie organizacji pracy  i zasad funkcjonowania więzienia oraz profilaktyka- jakie są konsekwencje złych zachowań, nieprzystosowania społecznego i działań powszechnie nieakceptowanych. Zostali oprowadzeni przez wychowawcę po terenie jednostki, usłyszeli historię powstania zakładu – teren  dawnego klasztoru, […]
Zajęcia w Zespole Placówek Edukacyjnych - Uczniowie klasy IVA Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie 24 maja 2019r. uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach w Zespole Placówek Edukacyjnych nt. „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie powstał by dzieci niepełnosprawne mogły godnie uczyć się i korzystać z rehabilitacji, a jednocześnie przebywać wśród rówieśników. Dzięki uprzejmości […]
Ratujemy i uczymy ratować - Ogólnopolski program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Nasza Szkoła przystąpiła do program w marcu 2018r. Zajęcia prowadzone są przy użyciu materiałów edukacyjnych: podręczniki, ćwiczenia, telefony instruktażowe, plansze z zakresu pierwszej pomocy, fantomy. Dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy od wykonania najprostszej czynności, jaką jest wezwanie pomocy przez […]
Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” - 29.03.2019 roku w Olsztyńskim Ratuszu odbyła się uroczysta Gala XXV Edycji Konkursu „Ośmiu wspaniałych”. Jak co roku podsumowana została działalność wolontarystyczna w Olsztynie. Wśród osób uhonorowanych tytułem laureata XXV edycji samorządowego konkursu „Ośmiu wspaniałych” znalazły się i uczennica SP 33 oddziałów gimnazjalnych – Izabela Zyśk IIIDg, Agnieszka Krankowska IIIAg, Oliwia Korczak IIIAg. Wolontariat to pasja […]
Dzień Bezpiecznego Internetu - W środę 20 lutego,  obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień ten  (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.  Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego przygotowali lekcję bezpieczeństwa dla klas czwartych. Była prelekcja, burza mózgów […]
Bezpieczne Ferie 2019 - Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe? Czy każde sanki są bezpieczne?  Takie  i wiele innych pytań zadawały 9 stycznia 2019r  dzieci ze świetlicy szkolnej na spotkaniu   z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Olsztynie panem Kamilem Sułkowskim. Pan Kamil w sposób bardzo interesujący poprowadził prelekcję.  Zwrócił uwagę jak ważne jest sprawdzenie sanek przed jazdą i jak niebezpieczna jest […]
Zajęcia z nauki pierwszej pomocy w klasie 2a - Uczniowie klasy 2a zakończyli czterogodzinne szkolenie z pierwszej pomocy w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Program ten kierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III. Polega na powszechnym wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w początkowych klasach szkoły podstawowej. Zajęcia z nauki pierwszej pomocy odbywały się raz w tygodniu. Podczas […]
Włącz się do akcji i uratuj życie dziecka - Każda lalka pochodzi z innego kraju, ma nadane jej przez właściciela imię, wiek. Ma przyjaciół i hobby. Jest szczególną jedyną w swoim rodzaju lalką – ratuje życie. A o co w tym chodzi? Wyjaśni poniższy film. Już 11 grudnia o godzinie 16:00 rozpoczniemy aukcję charytatywnych lal, które powstają w domach naszych uczniów w ramach projektu […]
Uczniowie z Naszej Szkoły ratują dzieci na świecie! - Już po raz czwarty Nasza Szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska. Uczniowie z naszej placówki będą przygotowywać szmaciane laleczki będące symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.   „Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF, która już po raz piąty jest przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych. Ma […]
Bezpieczna sieć - W środę, 24 października 2018 roku, gościliśmy w naszej klasie VE pana Kamila Sułkowskiego – funkcjonariusza Straży Miejskiej w Olsztynie. Strażnik opowiadał nam o bezpiecznym korzystaniu z internetu. Tłumaczył, jak zachowywać się w sieci, aby nie mieć później problemów. Pan Kamil opowiedział nam historię o Maćku i jego internetowym koledze, który okazał się oszustem. Z zaciekawieniem […]
„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” w naszej szkole!!! - 16 października podczas „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” 35 uczniów z klasy 3a i 3b wraz z nauczycielami (E. Domańską, M. Prawdzik, J. Rypińską, I. Trzcińską) oraz przedstawicielami Grupy Pomocy Humanitarnej PCK w Olsztynie przyłączyli się do bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Celem inicjatywy jest powszechne nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy osobie, u której […]
Muzyczny bieg na 6 łap 2018 – podsumowanie - W dniach 18 – 28 września 2018r. wspólnie z BIEG NA 6 ŁAP zorganizowaliśmy szkolną akcję zbiórki karmy, zabawek i pościeli dla psów z olsztyńskiego schroniska. Nasze dary przekazaliśmy organizatorce muzycznego wydarzenia p. Monice Dąbrowskiej. Podczas finału zbiórki darów i koncertu charytatywnego w dniu 29.09.2018r naszą szkołę reprezentowała Julia Jastrząbek i Zosia Daczyńska. Wydarzeniu towarzyszyły […]