Szkoła Promująca Zdrowie

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

We wrześniu 2018/2019 otrzymaliśmy Akt Przynależności do grupy szkół i placówek ubiegających się o Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”

Starając się o Krajowy Certyfikat przeprowadzono diagnozę stanu wyjściowego i wybrano problemy priorytetowe i wyznaczono zadania na rok szkolny 2018/2019

  1. Zmniejszenie częstotliwości używania przez uczniów telefonów komórkowych i występowania niewłaściwych zachowań podczas przerw śródlekcyjnych.
  2. Poprawa relacji uczeń-uczeń oraz uczeń – nauczyciel, zmniejszenie agresji słownej w relacjach międzyludzkich.

 

Kacze Bagno - W dniach 25-26.04.2022r. uczniowie klasy 7G wzięli udział w wycieczce klasowej do Kaczego Bagna. Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych to wyjątkowe miejsce na ziemi, które powstało z potrzeby serca, to przestrzeń, która pozwala odkrywać i realizować swoje pasje! Kacze Bagno jest  niezależnym ośrodkiem edukacji, animacji i kultury, stworzonym w budynku po starej oborze, do którego przyjeżdżają różnego rodzaju grupy młodzieżowe i dorosłe, by razem się bawić i uczyć. To nowoczesny i autorski projekt edukacyjny, […]
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - Już w najbliższy piątek – 19 listopada – ubierzmy się na niebiesko. 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tego dnia przypada rocznica uchwalenia  Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Deklaracja praw dziecka to zbiór postulatów dotyczących zapewnienia dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju, w Konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka. To dobry moment, by zapoznać […]
Zajęcia w Camel Fight Club - W sobotę 6 listopada dzieci z klasy 3f wraz z rodzicami uczestniczyły w ogólnorozwojowym treningu prowadzonym przez trenera Krzysztofa Witaka w Camel Fight Club. Zajęcia sprzyjały integracji zespołu klasowego,jak również pozwoliły uczniom aktywnie spędzić sobotnie popołudnie. Trening z elementami boksu bardzo podobał się uczniom. Dzieci mimo zmęczenia, były szczęśliwe i przepełnione pozytywną energią. Magdalena Zastawna
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka UNICEF – Pomoc dla Jemenu - Współpraca z UNICEF to już nasza tradycja, w końcu imię Szkoły nas zobowiązuje 🙂 Akcja międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z Unicef – Pomoc dla Jemenu toczyła się w szkole w trudnych warunkach edukacji zdalnej. Mimo to udało nam się zrealizować założenia projektu. W ramach akcji świętowaliśmy Dzień Praw Dziecka ubrani na niebiesko. W klasach odbyły się lekcje poświęcone prawom dziecka, zawierające prelekcje, pogadanki czy omawianie filmów […]
Opatrunek na ratunek - Zaczęła się akcja „Opatrunek na ratunek” dla afrykańskich szpitali. Zbieramy tylko opatrunki takie jak : bandaże zwykłe i elastyczne oraz plastry opatrunkowe. Zbiórka trwa około dwa miesiące. Opatrunki przynosimy do katechetów. Niech Miłość będzie nieograniczona. Katecheci
Sukces klas I na Wojewódzkiej Spartakiadzie Sportowo – Edukacyjnej - 13.grudnia w Szkole Podstawowej Nr 30 na Spartakiadzie Mikołajkowej – pod hasłem: „z Mikołajem startujemy – owoce i warzywa jemy, mleko pijemy” reprezentacja klas I zdobyła wicemistrzostwo województwa. Celem tej corocznej imprezy organizowanej pod patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa była popularyzacja programu: owoce i warzywa w szkole, propagowanie zdrowego stylu życia i rekreacji dzieci. W zawodach trzeba było rywalizować w 14 konkurencjach: sportowych, umysłowych i plastycznych.Za każdą konkurencję można było […]
Wycieczka uczniów klasy VA do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie - Ochrona środowiska to również działania edukacyjne prowadzone w tym zakresie przez różne instytucje i zakłady a kierowane do dzieci, których obecne i późniejsze postępowanie ma ogromne znaczenie. Celem naszej wizyty w ZGOK-u były właśnie zajęcia edukacyjne składające się z prelekcji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów i odnawialnych źródeł energii oraz zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Podczas spotkania z pracownikiem zakładu odpowiadaliśmy na pytania m.in. dotyczące powodów niesegregowania śmieci oraz ilości zużywanych opakowań. Obejrzeliśmy film […]
Dzień Życzliwości w SP33 - 21.11.2019 społeczność SP33 świętowała Dzień Życzliwości. W klasach odbyły się pogadanki na temat życzliwego zachowania wobec otoczenia. Uczniowie tworzyli tarcze życzliwości. W bibliotece szkolnej powstał  łańcuch porozumienia wykonany z wyciętych dłoni na których znalazły się miłe życzenia dla wszystkich. Wybieraliśmy też najsympatyczniejszego ucznia i pracownika szkoły. W bibliotece szkolnej można było obejrzeć tematyczny film oraz zrobić selfie  życzliwości z przyjaciółmi. Świetlica również dołączyła do zabawy. Najmłodsi […]
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – ależ było niebiesko! - 20 listopada 2019 roku w Naszej Szkole zrobiło się niebiesko. W ten sposób dołączyliśmy do ogólnoświatowego celebrowania Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka razem z UNICEF. Tym samym uczciliśmy także 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W tym dniu poza ubraniem niebieskich koszulek, odbyło się wiele zajęć, które po raz kolejny już przybliżyły ideę Praw Dziecka naszym uczniom. Dzieci i młodzież miały okazję nie tylko obejrzeć prezentację, film […]
20 listopada świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka - 20 listopada 2019 roku świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw […]
CERTYFIKAT WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 OTRZYMAŁA CERTYFIKAT WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”  10 września 2019 roku w Sali Rycerskiej Nidzickiego Zamku odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”, znaleźliśmy się w grupie 12 szkół i placówek naszego województwa, które otrzymały to wyróżnienie. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz jest […]
„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” - 16 października 2019r. w ramach obchodów  Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, uczniowie klasy 2a wzięli udział w rekordzie w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przez 30 minut wspólnie wykonywali resuscytację na trzech fantomach. Uczniowie klasy 2a uczestniczą w zajęciach nauki pierwszej pomocy w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania […]
Promujemy zdrowie - 30 maja 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli przedszkoli, szkół i placówek realizujących program „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie”. Od września 2018 roku ubiegamy się bowiem o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Chcemy promować zdrowie – to fizyczne, ale też duchowe i emocjonalne. Stawiamy na ruch, zdrowe posiłki, ale bardzo zależy nam też na tym, by uczniowie w naszej szkole po prostu się dobrze czuli, staramy się […]
Zajęcia w Zespole Placówek Edukacyjnych - Uczniowie klasy IVA Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie 24 maja 2019r. uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach w Zespole Placówek Edukacyjnych nt. „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie powstał by dzieci niepełnosprawne mogły godnie uczyć się i korzystać z rehabilitacji, a jednocześnie przebywać wśród rówieśników. Dzięki uprzejmości pracowników placówki, a szczególnie pani Magdaleny Spiel-Kempińskiej, uczniowie […]
Ratujemy i uczymy ratować - Ogólnopolski program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Nasza Szkoła przystąpiła do program w marcu 2018r. Zajęcia prowadzone są przy użyciu materiałów edukacyjnych: podręczniki, ćwiczenia, telefony instruktażowe, plansze z zakresu pierwszej pomocy, fantomy. Dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy od wykonania najprostszej czynności, jaką jest wezwanie pomocy przez telefon, po czynności ratujące życie poszkodowanemu: sprawdzanie przytomności, sprawdzenie […]
Nowy odcinek Stopklatki - Zachęcamy do obejrzenia nowego odcinka szkolnej telewizji Stopklatka
„Marzec miesiącem zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej” -  „Marzec miesiącem zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej” to hasło przewodnie, które nam towarzyszyło podczas różnego rodzaju imprez, zawodów, konkursów, warsztatów i wystaw. W pierwszym tygodniu skupiliśmy się na promocji „Zdrowego odżywiania”. Uczniowie klas czwartych i piątych brali udział w konkursach kulinarnych: „MasterChef Junior – komponowanie kanapek” i „MasterChef Junior – Czy można przyrządzić zdrową pizzę?”. Czwartoklasiści pod czujnym okiem wychowawców wspólnie spożywali drugie śniadanie. „Kolorowe […]
Rajd z Marzanną - 23 marca 2019 r. 25 uczniów z klas: 4C, 5A, 5B i 5F uczestniczyło w rajdzie wiosennym. Tradycyjnie  rajd z Marzanną zorganizowały dwie  Marzeny – nauczycielki z SP 2 w Olsztynie i z SP w Szczęsnem. Rajd – podczas którego pokonaliśmy około 10 kilometrów – łączył w sobie  oprócz popularyzacji turystyki pieszej także kształtowanie postaw proekologicznych – wykonaliśmy Marzannę tylko z materiałów ekologicznych. W trakcie wędrówki uczestniczyliśmy w zabawie terenowej: […]
Ruch to zdrowie – taneczne przerwy w naszej wyjątkowej szkole - Cudowna szkoła łącząca starszych, młodszych, nauczycieli oraz pozostałe osoby!  A to wszystko za sprawą pomysłowej Pani Dyrektor oraz Pani od lekcji wychowania fizycznego, pani  Kasi –  dzięki których codziennie przez cały tydzień podczas długiej przerwy  rozbrzmiewały najnowsze przeboje a uczniowie skakali w ich rytm. Ruch to zdrowie ? Pamiętajcie kochani! A Paniom dziękujemy za wspaniałą akcję!
Dzień Bezpiecznego Internetu - W środę 20 lutego,  obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień ten  (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.  Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego przygotowali lekcję bezpieczeństwa dla klas czwartych. Była prelekcja, burza mózgów oraz przestrogi  . Czwartoklasiści z uwagą słuchali cennych wskazówek starszych kolegów ze szkoły.  Ogłoszony […]
Rajd zimowy 2019r. - W sobotę 19 lutego 2019r. miłośnicy pieszych wędrówek z naszej szkoły wzięli udział w zimowym rajdzie, którego organizatorem była Komisja Młodzieżowa PTTK w Olsztynie. Sześciokilometrowa trasa:  Dywity- Kieźliny – Dągi – Dywity przebiegała wokół malowniczego Jeziora Dywickiego. Tak naprawdę rajd miał tylko akcent zimowy- topniejące w leskie połacie śniegu i lód na jeziorze, bo pogoda zrobiła nam miłą niespodziankę- 12 stopni na plusie w słońcu to niecodzienne warunki w lutym. Dlatego […]
„BĄDŹ BEZPIECZNY” prelekcja na temat bezpieczeństwa na drodze. - Dnia 4 stycznia 2019 roku odbyło się  w  naszej szkole spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Olsztynie, Panem Kamilem Sułkowskim. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczna droga do szkoły oraz ze szkoły w ujęciu najnowszych przepisów oraz zagrożenia, z którymi mogą spotkać się młodzi ludzie. Poruszony został również  bardzo temat-  zasady zachowania się podczas spotkania z osobą nieznajomą, obcą. Uczniowie chętnie uczestniczyli w prelekcji, […]
Komputerowy ćpun - W dniu dzisiejszym, 18 grudnia 2018 roku naszą szkołę odwiedził Pan Krzysztof Piers, autor poradnika „Komputerowy Ćpun” oraz „Trener Marzeń”. Przeprowadził interesujący cykl szkoleń w klasach piątych, siódmych, ósmej i trzecich gimnazjalnych . Pan Krzysztof  jako pierwszy z graczy postanowił rozmawiać z rodzicami i młodzieżą na niesamowicie ważny temat – uzależnienia od gier komputerowych. Wirtualny świat pochłonął Pana Piersa bez reszty — przez 20 lat był uzależniony […]
„Zmieniamy swoje nawyki na zdrowe zamienniki” - Uczniowie klasy I C chętnie poszerzają swoją wiedzę na temat prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia. W związku z tym 14 grudnia 2018 r. gościli na swoich zajęciach Pana Pawła Traczewskiego, który jest dietetykiem. Pan Paweł w przystępny sposób przedstawił dzieciom zawód dietetyka, zapoznał z grupą produktów, poczynając od tych najzdrowszych i najbardziej wartościowych po te, które w odżywianiu mogłyby zostać wyeliminowane bez szkody dla organizmu. Tłumaczył również, dlaczego należy […]
Zajęcia z nauki pierwszej pomocy w klasie 2a - Uczniowie klasy 2a zakończyli czterogodzinne szkolenie z pierwszej pomocy w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Program ten kierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III. Polega na powszechnym wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w początkowych klasach szkoły podstawowej. Zajęcia z nauki pierwszej pomocy odbywały się raz w tygodniu. Podczas zajęć dzieci oswajały się z ważnymi zagadnieniami: bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, […]
Włącz się do akcji i uratuj życie dziecka - Każda lalka pochodzi z innego kraju, ma nadane jej przez właściciela imię, wiek. Ma przyjaciół i hobby. Jest szczególną jedyną w swoim rodzaju lalką – ratuje życie. A o co w tym chodzi? Wyjaśni poniższy film. Już 11 grudnia o godzinie 16:00 rozpoczniemy aukcję charytatywnych lal, które powstają w domach naszych uczniów w ramach projektu Wszystkie Kolory Świata pod patronatem UNICEF. Kolejny już raz włączamy się do akcji, by pomagać dzieciom […]
Lekcja prawa - W listopadzie w naszej szkole odbyły się zajęcia z edukacji prawnej tzw. „Lekcja prawa”. Objęci zostali wszyscy uczniowie naszej szkoły- od najmłodszych do najstarszych. Przedmiotem lekcji były zagadnienia ogólne związane z prawem i jego istotą z podkreśleniem roli i znaczenia prawa we wszelkich dziedzinach życia człowieka od jego urodzenia, aż do śmierci, a także nawet wykraczający poza życie człowieka. W sposób bardzo ogólny i możliwy do zrozumienia zostały przedstawione  poszczególne gałęzie prawa […]
Bawmy się razem - 27 listopada w naszej szkole gościliśmy drużyny z  klas trzecich szkół podstawowych nr 34,30 i 6. Rozpoczęliśmy cykl sportowych zmagań na torze przeszkód o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie.  Pierwszy etap rywalizacji międzyszkolnych wygrała Szkoła Podstawowa Nr 30. Nasi zawodnicy zajęli drugie miejsce. Spotkanie  przebiegało w  bardzo żywiołowej atmosferze. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Przy organizacji zawodów pomagały uczennice […]
Uczniowie z Naszej Szkoły ratują dzieci na świecie! - Już po raz czwarty Nasza Szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska. Uczniowie z naszej placówki będą przygotowywać szmaciane laleczki będące symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.   „Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF, która już po raz piąty jest przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych. Ma na celu wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach […]
„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” - 25 października uczniowie klasy I C uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, których celem było przybliżenie specyfiki życia osób niewidomych i słabowidzących. Warsztaty przeprowadziła Pani Ewa Pietrzykowska – tyflopedagog z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie w towarzystwie Pana Daniela Rupińskiego – osoby niewidomej od urodzenia. Pan Daniel jest muzykiem, kompozytorem i wokalistą. Jest też hejnalistą – codziennie w południe gra hymn „O […]
Bezpieczna sieć - W środę, 24 października 2018 roku, gościliśmy w naszej klasie VE pana Kamila Sułkowskiego – funkcjonariusza Straży Miejskiej w Olsztynie. Strażnik opowiadał nam o bezpiecznym korzystaniu z internetu. Tłumaczył, jak zachowywać się w sieci, aby nie mieć później problemów. Pan Kamil opowiedział nam historię o Maćku i jego internetowym koledze, który okazał się oszustem. Z zaciekawieniem słuchaliśmy historyjki z olsztyńskiego tramwaju o młodej dziewczynie, która zamawiała pizzę przez telefon, podając […]
II miejsce w grze terenowej - W sobotę 20 października 2018r. mieliśmy wielkie otwarcie sezonu turystycznego- zajęliśmy II miejsce w grze terenowej w trakcie rajdu w Rezerwacie Rzeki Łyny. Pokonaliśmy około jedenaście kilometrów  malowniczej trasy u źródeł Łyny. W trakcie wędrówki nie tylko podziwialiśmy widoki ale przede wszystkim zdobywaliśmy punkty w przygotowanych na trasie stanowiskach. Musieliśmy zaprezentować wiedzę na temat  historii rezerwatu, jego fauny i flory oraz wykazać się sprawnościami artystycznymi i sportowymi ale pogoda, humory i moc była […]
UCZNIOWIE SP33 NA WARSZTATACH WOLONTARYSTYCZNYCH - 22.10 2018 roku uczniowie klas siódmych oraz najaktywniejsi wolontariusze klas trzecich oddziałów gimnazjalnych SP 33 uczestniczyli w warsztatach poprowadzonych przez przedstawicielki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (p. Annę Kimowską i p. Dorotę Więcek). Panie przedstawiły projekt  „Akcja – reakcja, inspiracja” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski miasta Olsztyn. Uczniowie naszej szkoły poznawali jak świadome społeczeństwo obywatelskie może zaangażować się w ulepszenie życia mieszkańców swojego miasta. Warsztaty odbywały […]
„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” w naszej szkole!!! - 16 października podczas „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” 35 uczniów z klasy 3a i 3b wraz z nauczycielami (E. Domańską, M. Prawdzik, J. Rypińską, I. Trzcińską) oraz przedstawicielami Grupy Pomocy Humanitarnej PCK w Olsztynie przyłączyli się do bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Celem inicjatywy jest powszechne nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia.105 902 rekordzistów w 1 142 […]
Dzień Papieski w Naszej Szkole - Po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Papieski, który w tym roku był pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa. XVIII już raz możemy trwać z Janem Pawłem II i jego wspaniałą nauką i miłością do Boga i człowieka. Tym razem w sposób szczególny, ponieważ jest to już 40sta rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Uczniowie przybliżyli wszystkim postać tego wielkiego Polaka, który odegrał tak ważną rolę w kształtowaniu świata i umysłów wielu pokoleń […]
Jesienny Festyn – I Ty Masz Talent - 1. października 2018r. przy Szkole Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie odbył się kolejny festyn jesienny. Tym razem uczniowie, ich rodziny oraz zaproszeni goście spędzali aktywnie wolny czas i bawili się pod hasłem ,,I Ty Masz Talent”. Doskonałą sposobnością ku rozwijaniu swoich talentów było uroczyste otwarcie nowo powstałego ,,Podwórka Talentów” Nivea. Przecięciu wstęgi przez dyrekcję szkoły oraz szacownych gości […]
Muzyczny bieg na 6 łap 2018 – podsumowanie - W dniach 18 – 28 września 2018r. wspólnie z BIEG NA 6 ŁAP zorganizowaliśmy szkolną akcję zbiórki karmy, zabawek i pościeli dla psów z olsztyńskiego schroniska. Nasze dary przekazaliśmy organizatorce muzycznego wydarzenia p. Monice Dąbrowskiej. Podczas finału zbiórki darów i koncertu charytatywnego w dniu 29.09.2018r naszą szkołę reprezentowała Julia Jastrząbek i Zosia Daczyńska. Wydarzeniu towarzyszyły wiele atrakcji: koncert, występy chóru i orkiestry dętej, teatr uliczny, […]
Rajd integracyjny 4c - 12 września 2018r. uczniowie klasy 4C uczestniczyli z wychowawcą i panią pedagog w rajdzie integracyjnym. Pokonali malowniczą trasę- błękitnego szlaku od Jakubowa do ul. Bałtyckiej. W ostatnich promieniach letniego jeszcze słońca podziwiali Las Miejski, zakola Łyny i brzegi Jeziora Długiego. Po drodze przeprawili się przez  bagnistą ścieżkę przy rzece, pokonali kilka stacji ścieżki zdrowia oraz ćwiczyli chód z kijkami. Świetnie poradzili sobie też z teoretycznym „testem” wiedzy […]
II Ukiel półmaraton - W niedzielę 16 września,  punktualnie o godzinie 12 ruszył III Ukiel Olsztyn Półmaraton 2018. Na starcie stanęło prawie 450 zawodników. Uczestników tej imprezy charytatywnej wspierali wolontariusze naszej szkoły, Ci  starsi i młodsi. Uczniowie z uśmiechem na twarzy i życzliwością zachęcali sportowców podczas biegu kibicowaniem. Był czas na odpoczynek jak i na ciężką pracę . Uczestnicy półmaratonu poprzez bieg pomagali chorym dzieciom z Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”, która pomaga osobom […]