Szkoła Wierna Dziedzictwu

W dniu 6 grudnia 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach konkursów: „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, „Szkoła Przyjazna Środowisku” oraz „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. W uroczystości wziął udział Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Małgorzata Hochleitner, przedstawiciele Kapituł poszczególnych konkursów oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli wyróżnionych certyfikatami.

Na początku uroczystości Warmińsko-Mazurski Kuratora Oświaty nawiązał do zadań wychowawczych, jakie szczególnie w obecnych czasach mają do spełnienia rodzina i szkoła. Pan Kurator podkreślił, że stwarzanie warunków do wychowania do wartości ma kluczowe znaczenie dla dobra i pomyślności przyszłych pokoleń Polaków.

Celem przedsięwzięcia, jakim był udział w konkursie „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które:

– Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne.

– Zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, oraz długofalowości działań.

– Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności.

– Tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

Do konkursu zgłosiły się 52 szkoły i przedszkola. Na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał  tytuł „Szkoła Wierna Dziedzictwu” dwudziestu placówkom:

 1. Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny w Olsztynie.
 2. Przedszkole Miejskie nr 39 w Olsztynie.
 3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu.
 4. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zaborowie.
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie.
 6. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich.
 7. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie.
 8. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ziemi Braniewskiej w Braniewie.
 9. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie.
 10. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim.
 11. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu.
 12. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piszu.
 13. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku.
 14. Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.
 15. Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu.
 16. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy.
 17. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.
 18. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.
 19. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie.
 20. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

Więcej informacji:

http://www.ko.olsztyn.pl/2021/12/09/konkursy-warminsko-mazurskiego-kuratora-oswiaty-wreczenie-certyfikatow/

http://www.ko.olsztyn.pl/2021/11/19/lista-szkol-placowek-ktore-otrzymaly-certyfikat-szkola-wierna-dziedzictwu-na-lata-szkolne-2021-2022-2023-2024/